UNA GRAN EXPLOTACIÓ LITUANA AFECTADA DE PPA

Els prop de 20.000 porcs de la granja han estat destruïts

Una explotació lituana amb 19.400 porcs s’ha vist afectada per la pesta porcina africana (PPA). Es tracta de la primera vegada que es registra el virus en una explotació porcina del país, tot i que al gener ja es van detectar dos focus de PPA en porcs senglars.

L’explotació afectada es troba al poble de Rupinskai, a la província d’Ultena, fronterera amb Bielorússia i Letònia. L’explotació és propietat de l’empresa danesa Idavang, principal productora de porcí a Lituània amb 525.000 porcs en 11 explotacions. Els prop de 20.000 porcs de l’explotació afectada per PPA ja han estat destruïts.

La setmana passada també es va confirmar per primera vegada la PPA en porcs domèstics de Polònia. Els casos anteriors registrats al país s’havien produït en porcs senglars.

A Letònia, l’altre país de la UE afectat per la malaltia, ja s’han produït gairebé una desena de focus en porcs domèstics, però s’han detectat en petites explotacions d’autoabastiment.

Fins al moment, tots els casos de PPA detectats a la Unió Europea s’han produït prop de la frontera amb Bielorússia, on el virus circula sense control.


FONT: Agrodigital

FOTO: Intef

Data de publicació: 28/07/2014