EL MAGRAMA REFORÇA ELS CONTROLS PER EVITAR LA PPA

Ha publicat noves mesures de control per al comerç amb països de l’est

El brot de pesta porcina africana (PPA) que va començar a Geòrgia al 2007 i que afecta actualment als països de l’est d’Europa s’està estenent a nous territoris. Fins al moment Letònia, Lituània i Polònia han declarat focus tan en porcs domèstics com en porcs senglars. En el cas de Lituània, l’últim focus declarat va afectar a una explotació comercial de més de 19.000 animals que enviava porcs a altres països de la Unió Europea (UE) i que es trobava fora de les zones afectades prèviament. La difusió de la malaltia a nous territoris no sotmesos a restriccions, crea incertesa en relació a la seguretat dels moviments des de zones lliures d’aquests països dins del marc del mercat únic europeu.

És prioritari, per tant, per les autoritats espanyoles, establir mecanismes de control sobre els factors de risc d’entrada del virus de la PPA. Per tant, i a causa de l’augment de risc de difusió de la PPA a noves zones de la UE, el Ministeri d’Agricultura considera necessari intensificar els controls sobre les condicions de neteja i desinfecció dels vehicles de transport d’animals procedents de països afectats, així com la vigilància serològica sobre els porcs vius procedents del comerç intracomunitari i de tercers països, controls ambdós contemplats al Programa Nacional de Vigilància Sanitària Porcina aprovat al 2014.

Per portar a terme aquest reforç dels controls serà d’aplicació l’establert als apartats 1 i 2 de la “Instrucció reforç per situació de la PPA a l’est d’Europa”, que ha publicat aquesta setmana el Ministeri d’Agricultura, com a complement a l’establert al Programa de Vigilància Sanitària Porcina.

MAGRAMA: “Instrucción refuerzo controles por situación de la PPA en el este de Europa”


FONT: MAGRAMA

Data de publicació: 01/08/2014