10 MILIONS PER A LA GESTIÓ ALTERNATIVA DELS PURINS

Set comunitats autònomes es beneficien d’aquesta partida

A la reunió de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada aquest dilluns a Madrid, es va acordar repartir 10 milions d’euros per al finançament de la gestió del purí que els ramaders enviaven a les plantes de tractament de cogeneració ara tancades.

Per això, s’estableix com a quantitat a transferir a cada comunitat autònoma l’import que correspondria al cost anual del transport a punts o instal·lacions per gestionar un volum de purí equivalent al que s’enviava a les plantes de tractament amb cogeneració.

Així, el repartiment és el següent: 3.374.334 euros per Catalunya, 3.015.321 euros per Castella i Lleó, 1.451.135 euros per Múrcia, 868.662 euros per Castella la Manxa, 833.915 euros per Aragó, 277.972 euros per Andalusia i 178.661 euros per Galícia. Aquestes quantitats es transferiran a les comunitats autònomes.


FONT: MAGRAMA 

Data de publicació: 07/10/2014