LA PLACA ELÈCTRICA DE ROTECNA ÉS LA MÉS EFICIENT

Un estudi comparatiu de SGS conclou que l’estalvi pot ser superior al 50%

Un informe elaborat per SGS, empresa líder mundial en serveis d’auditoria, conclou que la placa calefactada elèctrica de Rotecna és la més eficient del mercat. Segona la comparativa realitzada entre les principals marques, el ramader pot reduir fins a un 50% la seva factura elèctrica de Rotecna. Així ho recull l’estudi: Comparativa aparatos de calefacción eléctrica para la cría de animales “Placas calefactoras” (juliol 2014), realitzat per SGS.

L’estudi, realitzat el passat mes de juliol, compara sis de les plaques elèctriques més representatives del mercat, fabricades per cinc firmes diferents, de dimensions similars (1200x500 mm) i de diferents materials, com plàstic, polímer i acer inoxidable. Durant l’assaig es va avaluar el consum d’energia de les sis plaques durant una hora, amb la temperatura de la superfície de les plaques estabilitzada a 37ºC±2ºC i a una temperatura ambient de 22ºC±2ºC. Segons els resultats obtinguts, la placa calefactada elèctrica de Rotecna és la número u en eficiència energètica, amb el menor consum (59,57Wh) per una mateixa temperatura de superfície.

L’elevat rendiment d’aquesta placa ve donat pel màxim aprofitament de la calor generada, gràcies a la cambra d’aire estanca de la part inferior, però sobretot al contacte directe de la resistència elèctrica amb la superfície superior d ela placa. Comparat amb altres plaques del mercat, que poden arribar a consumir els 120,95Wh, com el cas de la placa MIK, l’ús de la placa elèctrica de Rotecna pot suposar un estalvi de fins al  50%.

Els resultats de l’assaig també mostren la ràpida estabilització de la temperatura que s’aconsegueix amb la placa de Rotecna, fet que permet assolir la temperatura òptima per al garrí en tan sols 20 minuts. A més, el plàstic de les plaques de Rotecna proporciona als animals el màxim benestar, gràcies al seu confort i a la seva propietat aïllant, que preserva la calor del garrí i permet apagar les plaques uns dies abans del deslletament. En canvi, amb els materials de les altres plaques la calor de l’animal es dissipa ràpidament si la placa no està en funcionament i, per tant, no és aconsellable tancar-les. Aquesta característica contribueix a que el diferencial de consum energètic reflectit a l’estudi pugui ser, fins i tot, superior.


Pot consultar l’informe complet a: Informe comparativo SGS

Data de publicació: 09/10/2014