ÈXIT DEL CICLE FORMATIU DE RAMADERIA DEL DAAM

Més de la meitat de les peticions no s’han pogut atendre

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha iniciat aquest curs 2014-2015 un cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i assistència en sanitat animal en la modalitat d’alternança amb formació dual. 

En aquest sistema, l'alumne rep una part de la formació al centre i l'altra part l'obté mitjançant activitats formatives i productives a les empreses (en aquest cas, ramaderes o relacionades amb aquest sector). D’aquesta manera, es permet als estudiants compaginar la formació acadèmica amb una feina de qualitat, feta a les empreses del sector ramader, on posteriorment s’espera que aquest sistema faciliti una elevada inserció laboral i també una major incorporació de dones professionals al món rural.

Aquest cicle s’imparteix a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, que és l’escola, de les 14 que formen la xarxa d’escoles agràries del DAAM, que està orientada a la ramaderia. 

Aquest curs el cicle ha tingut una demanda molt important, amb preinscripcions que provenien de tot l’Estat espanyol o més de la meitat de les peticions no s’han pogut atendre. Finalment, estan matriculades al cicle  21  persones, 18 de les quals provenen de Catalunya, i la resta de València, Menorca i Madrid.


FONT: Departament Agricultura

FOTO: ECA Vallfogona de Balaguer

Data de publicació: 15/10/2014