XILE ES CONSOLIDA EN MERCATS D’ALTA EXIGÈNCIA

Prop del 50% de la producció de porc xilena es destina a l’exportació

El creixement del sector porcí a Xile ha estat més que notable en les últimes dècades. La producció nacional de porc va arribar a duplicar-se entre els anys 2000 i 2010, passant de les poc més de 260 mil tones al 2000 a superar les 500 mil tones deu anys més tard. Aquestes xifres mostren el moment d’expansió en què es troba el sector porcí a Xile, que a més està realitzant importants inversions per millora la qualitat dels seus productes i processos. Entre els seus objectiu està augmentar el consum intern de carn porcina (19,4 kg/habitant), però, sobretot, mantenir i ampliar la seva presència en mercats internacionals amb alts nivells d’exigència, com Japó, Corea del Sur, Xina i la Unió Europea.

Producció

Al 2013, la producció porcina de Xile va representar un 38% de la producció total de carns, després de superar les 550.000 tones, segons dades publicades per Asprocer (Associació de Productors de Porc de Xile). Aquesta xifra suposa un lleuger descens (5,8%) respecte a l’any anterior, que s’explica, en part, pel tancament al desembre de 2012 del complex industrial Valle del Huasco, un gran projecte que va haver de tancar en plena etapa de desenvolupament després d’un conflicte a causa de les olors generades per problemes en els sistemes de maneig de purins. Tot i això, si aïllem aquest fet, Xile va mantenir al 2013 una bona trajectòria productiva, amb un creixement estimat de l’1,2%-1,5% en volum, percentatge que està previst es mantingui aquest 2014.

Exportació

Si hi ha un factor pel qual despunta, especialment, la producció porcina a Xile, és l’exportació. Segons el departament d’Agricultura dels Estats Units, Xile és el sisè exportador mundial de carn de porc, encara que en aquest rànquing cal assenyalar que es considera a la Unió Europea com un conjunt.

Encara que el tancament del projecte de Huasco també va afectar a les exportacions de carn de porc xilenes, que va disminuir en un 9,2% en volum i un 1,4% en valor, Xile exporta més del 40% de la seva producció, i a l 2013 aquesta xifra va arribar al 49%.

D’altra banda, des de 2011 Xile és un dels pocs països que exporta a la Xina, per les seves altes exigències sanitàries. Al 2013, l’11% de les seves exportacions en valor van tenir com a destinació el gegant asiàtic. Altres de les principals destinacions de la carn de porc de Xile, per volum, són Corea del Sud, Japó i Rússia. Segons dades de 2013 facilitades per l’INE (Institut Nacional d’Estadística), Japó és, des de fa 10 anys, la principal destinació en valor, amb un 36% del total, seguit per Corea del Sud (17%), Rússia (12%) i Xina (11%).

L’estratègia exportadora de Xile per continuar creixent es basa en generar relacions de llarga durada i oferir productes que compleixin amb unes estrictes normes de qualitat, per satisfer els requeriments d’uns client molt exigents. 


Font: Informativo Porcino 61

Data de publicació: 03/12/2014