CATALUNYA CONCEDEIX 3,3 MEUR PER GESTIONAR PURINS

Els ajuts s'inverteixen en sistemes de tractament, basses o transport

El Departament d’Agricultura de la Generalitat (DAAM) ha concedit ajuts per un import superior als 3,3 milions d’euros per gestionar de forma immediata bona part dels purins que es destinaven a les plantes d’assecatge abans del seu tancament.

Amb la concessió d’aquests ajuts, les explotacions ramaderes acabaran de fer les inversions necessàries per adaptar-se al canvi de model de gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes que s’impulsa des del DAAM. A través de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, s’ha donat assessorament a totes les explotacions afectades pel tancament de les plantes proposant, en cada cas, una possible nova sortida a la seva gestió.

En aquest sentit, i seguint amb l’enfocament que el nou model de gestió s’ha de plantejar de forma integral (des de la granja fins al sòl) i que no tothom necessita la mateixa estratègia, les sol·licituds presentades abasten aspectes que van des de la creació d’infraestructures en la mateixa granja (més emmagatzematge i sistemes de tractament), fins a l’adquisició d’equips d’aplicació que incorporen innovació tecnològica (conductímetres i aplicadors amb mànegues). També se sol·licita ajut per a l’adquisició de basses mòbils que permetrà fertilitzar zones llunyanes més deficitàries ampliant la zona d’aplicació. I mitjançant la concessió d’aquests ajuts també s’afavoreix que la gestió dels purins de diverses explotacions ramaderes es dugui a terme de forma conjunta.

També s’ha concedit ajut a una part del cost del transport en funció de la distància a la qual es pugui transportar i que cobreix el 10% del purí que anava a les plantes. Això suposa que aquest purí serà gestionat de forma immediata exportant-lo a altres parcel·les receptores.


Font i Foto: DAAM

Data de publicació: 31/03/2015