ITÀLIA, MERCAT ESPECIALITZAT EN PORCS PESATS

Aquests s’engreixen fins als 160-180 kg i es sacrifiquen als 9 mesos d’edat

El sector porcí italià es distingeix de la resta del sector europeu per la seva especialització en la producció de porcs pesats per a l’elaboració de pernils i embotits típics del país. En aquest sentit, el 70% de la producció porcina nacional es realitza sota la certificació dels distintius de qualitat DOP (Denominació d’Origen Protegida) i IGP (Indicació Geogràfica Protegida), fet que aporta valor afegir al mercat.

No obstant això, l’especialització del porcí italià no ha estat suficientment forta com per superar sense conseqüències els canvis i la inestabilitat econòmica dels últims anys. Així, entre el 2000 i el 2010, a Itàlia van desaparèixer el 83,3% de les explotacions porcines, en la seva majoria petites i mitjanes granges que no va poder fer front a un context ple de dificultats: la crisi econòmica, els elevats costos de les matèries primeres, els baixos preus de la carn i l’adaptació a la normativa europea de benestar animal. Amb tot, el sector porcí italià va passar de tenir 156.818 granges l’any 2000 a tenir 26.197 l’any 2010.

No obstant això, la transició d’una producció italiana de tipus familiar a una més industrial, amb instal·lacions més grans, va permetre incrementar el nombre de porcs en un 8,5%, incrementant la mitjana d’animals a les granges en més d’un 500%.

Producció

La principal peculiaritat de la producció de porcs pesats a Itàlia és que aquests s’engreixen fins a arribar als 160-180 kg i se sacrifiquen entorn dels 9 mesos d’edat. D’altra banda, el treball dels productors en la cria i alimentació dels porcs pesats, està molt definida pels requisits que marquen les certificacions DOP i IGP, per garantir la qualitat, higiene i traçabilitat de les produccions.

Amb un cens de 8,5 milions de porcs el 2013, Itàlia se situa com el setè país de la Unió Europea en nombre de caps de  bestiar, xifra que representa un 5,8% del total de la cabanya porcina. Per zones, la majoria de les granges es troben al nord d’Itàlia, concretament a les regions de Llombardia, Emilia-Romagna, Piamonte i Vèneto, on es concentra el 84% de la producció de porcs del país.

Consum intern

L’any 2013, les xifres de consum de carn de porc a Itàlia van registrar un increment de l’1,5% fins als 36,1 kg per persona i any. La xifra és positiva, però reflecteix la dependència del mercat italià de la importació per cobrir la demanda que hi ha al país, ja que la producció local només cobreix un 60% de la demanda total (Taula).

Importacions i exportacions

Un punt positiu són les dades d’exportació. Tot i l’alentiment del comerç internacional, la demanda externa ha estat, en els últims anys, el punt de suport per al manteniment del sector porcí italià. En aquest sentit, el 90% dels productes que Itàlia exporta als mercats estrangers formen part del grup d’aliments denominats salumi, una àmplia varietat d’embotits elaborats amb carn de porc picada i embotida. Fonts: ICEX España Exportación e Inversiones y CRPA (Centro de Investigación de Producción Animal, Italia).


Més informació: Informativo Porcino 63

Data de publicació: 01/04/2015