ALTERNATIVES TECNOLÓGIQUES PER AL TRACTAMENT DE PURINS

La Oficina del DAAM planifica les actuacions per al 2015

La Comissió Permanent de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes de Catalunya es va tornar a reunir la setmana passada per desenvolupar la seva funció com a eina de suport i d’assessorament per al sector davant el canvi de model de gestió de la fertilització i del tractament de purins que s’ha de fer a Catalunya.

El nou model de gestió que cal fer, ja impulsat pel DAAM (Departament Agricultura) amb la posada en marxa del Pla Estratègic de Fertilització i Tractament de les dejeccions ramaderes (2013-2016), es planteja la gestió de la fertilització i tractament de les dejeccions ramaders de forma integral, és a dir, des del maneig del bestiar en origen fins a la fertilització agrària, passant per l’alimentació de precisió i per l’adequació de tractaments a cada realitat local. És en aquest sentit que, durant el 2014, les actuacions de l’Oficina s’han enfocat en la línia de posar a disposició del sector tota la informació necessària per a adaptar-se al nou model. Així, s’ha dut a terme l’assessorament individualitzat a 332 explotacions afectades pel tancament de les plantes d’assecatge tèrmic de purí respecte a les solucions que es podien adoptar; i, en cada situació s’ha diagnosticat quines són les possibles alternatives que es poden emprendre, alternatives que no són més que un recull de solucions tecnològiques que ja existeixen i que el Departament, en dues de les seves actuacions més destacades en la matèria com són el desenvolupament del projecte Life+ ‘Futur Agrari’ i l’organització del Simposi Internacional celebrat a Vic el passat mes de desembre, testa i posa a disposició del sector.

Per a l’any 2015, l’Oficina donarà continuïtat al seguiment de diferents tecnologies de tractament de purins porcins, a la participació en els diferents cursos de formació organitzats per altres entitats, i a desenvolupar més eines per a ajudar a planificar la fertilització d’altres cultius. També es continuarà oferint el servei gratuït de cessió d’equips conductímetres de camp a les entitats que hi estiguin interessades.


Font: DAAM

Data de publicació: 14/04/2015