ROTECNA RENOVA LA PLACA HIDRÀULICA 60X40 CM

Nou model més eficient, amb una distribució òptima de la temperatura

L’eficiència energètica de les plaques calefactades de Rotecna i l’alt grau de satisfacció entre els clients, han portat a la firma a redissenyar la seva primera placa hidràulica de 60x40 cm i adaptar-la al sistema desenvolupat en els tres models de 120 cm. Es tracta del sistema de circuit intern d’aigua, que funciona com un acumulador de calor: l’aigua calenta circula per un circuit (tub metàl·lic a l’interior) que calenta el volum d’aigua que conté la placa, fet que facilita una òptima distribució de la calor, garanteix una temperatura constant a la superfície i evita els pics de temperatura.

La gran família de plaques calefactades de Rotecna, hidràuliques i elèctriques, permet crear un microclima de gran confortabilitat a maternitats, deslletaments i wean to finish. En el cas dels nounats, la importància de garantir el seu benestar i confort, especialment durant els seus primers dies de vida, és encara major, i les plaques de calefacció són el millor suport per aconseguir aquest objectiu, ja que aporten als garrins un ambient i una temperatura adequats a les seves necessitats. Les plaques calefactades de Rotecna són de molt baix consum, i faciliten al ramader obtenir un menor nombre de baixes i un creixement més ràpid dels animals.

Plaques + Ni-2= Estalvi energètic

En la seva aplicació a granja, les plaques calefactades de Rotecna multipliquen els seus beneficis i avantatges si les combinem amb els Ni-2. Aquests dos productes formen un tàndem perfecte per als garrins, ja que permeten crear a l’interior del Ni-2 un microclima adequat a les necessitats dels garrins, i concentrar la temperatura desitjada en una zona localitzada, sense afectar el benestar de la mare.

A través de les plaques de calefacció, el ramader regula la temperatura desitjada a l’interior del Ni-2. D’aquesta manera, a mesura que els garrins creixen i produeixen més calor corporal es pot reduir la temperatura de les plaques i, fins i tot, tancar-les els dies més calorosos, ja que gràcies al bon aïllament del seu material, la calor es concentra a la zona del microclima.

Els professionals que ja utilitzen la combinació d’aquests dos productes destaquen entre els seus beneficis un estalvi anual en calefacció entre un 20% i un 40% a maternitat, a més d’un òptim desenvolupament i creixement dels garrins, i una disminució de la taxa de mortalitat. En definitiva, una millora de la rendibilitat i de la productivitat a l’explotació. 


Més informació: Informativo Porcino 63

Data de publicació: 07/05/2015