ESTUDI DE L'ESTALVI ENERGÈTIC EN MATERNITATS

Amb el Ni-2 mòbil aconseguim reduir en un 30% el consum de calefacció

Els garrins estan a l’úter de la mare a una temperatura estable de 39-40ºC. En néixer, el garrí es troba en unes condicions que el converteixen en una cria molt sensible als corrents d’aire i a les baixes temperatures. Els garrins neixen humits i amb poc aïllament de la pell, ja que tenen poc pèl i poc greix. Aquestes cries disposen de poques reserves energètiques a l’inici de la seva vida i han de comptar amb una despesa d’energia per aconseguir una mamella, on obtenir calostre, la seva primera font de calories. Tots aquests factors provoquen que, durant la primera mitja hora de vida, tots els garrins perdin temperatura. Per aquest motiu, no només és important un bon material aïllant com el plàstic a les instal·lacions, o el subministrament de paper al part, sinó que és imprescindible que els garrins disposin d’una font de calor localitzada, que els proporcioni el confort tèrmic que requereixen (uns 35ºC de temperatura en néixer), però que, a la vegada, no perjudiqui l’entorn més fresc que necessiten les truges (18-20ºC) per al seu benestar.

L’ús del Ni-2 de Rotecna a maternitat proporciona als garrins un ambient òptim durant tot l’any. Durant els mesos més calorosos, els Ni-2 protegeixen als garrins dels corrents d’aire generats pels panells humidificadors, que en aquest període treballen al màxim per baixar les temperatures a les sales de maternitat. Durant els mesos de més fred, els Ni-2 creen un microclima càlid per als garrins, concentrant la calor proporcionada per les plaques i/o làmpades. Així s’aconsegueix que les calories generades es concentrin en un espai limitat per als garrins, sense necessitat d’incrementar la temperatura ambient de la sala. Aquest aprofitament comporta un estalvi energètic en calefacció que pot oscil·lar entre el 30% i el 40%, depenent del maneig que s’adopti a maternitat.

PROVA A GRANJA

Per corroborar aquestes xifres, es va realitzar un test en una granja comercial de producció de garrins d’unes 1.950 mares productives, Binapig, a la província d’Osca. La prova es va realitzar en dues sales de maternitat, amb 20 places cada una i amb dues plaques elèctriques de calefacció de Rotecna (600x400mm, 70W), es va conservar el maneig de temperatures que ja tenia l’explotació, amb un règim decreixent per setmanes de la temperatura de superfície de placa (35ºC, 33ºC i 29ºC) i de la temperatura ambient (24ºC, 23ºC i 22ºC). A l’altra sala (Ni-2), es va instal·lar el Ni-2 mòbil de Rotecna de 40 cm a sobre de les plaques de calefacció, es va mantenir el règim de temperatura ambient de la sala control i la temperatura de superfície de plaques es va disminuir lleugerament (1ºC o 2ºC) respecte als valors de referència de la sala control. Es van realitzar dues rèpliques reduint la temperatura de placa un grau a la sala amb Ni-2 i tres rèpliques reduint dos graus, però sempre controlant que la temperatura de microclima fos igual o superior a la de la sala de control i que el comportament del garrí mostrés confort tèrmic. En ambdues sales es va registrar la temperatura ambient i la de microclima (aproximadament a uns 15 cm del terra, per sobre de la placa) i es va anotar diàriament el consum elèctric per sala per la calefacció. A més, es va avaluar la mortalitat i el benefici mitjà dels garrins de cada sala, encara que hi va haver alguns moviments de garrins.

En la primera prova, l’ús del Ni-2 mòbil de Rotecna va permetre un estalvi energètic superior al 28% en el global de la lactació (de 0,95 kWh/plaça i dia a la sala control, a 0,68 kWh/plaça i dia a la sala de Ni-2). Amb aquest patró de temperatures, aproximadament el 55% del consum es produeix durant la primera setmana, quan les exigències de temperatura dels garrins són majors i la calor corporal aportada pels animals és baixa; la segona setmana suposa aproximadament el 35% del consum i l’última setmana només el 10% de la despesa energètica. Tot i disminuir un grau la temperatura de superfície, amb l’ús del Ni-2 es van aconseguir 2,4ºC més de temperatura de microclima (28ºC versus 25,6ºC a la sala control), sense diferències a la temperatura ambient. Respecte al rendiment dels garrins, no es van observar diferències en el guany de pes, encara que sí que es va observar una menor mortalitat dels garrins a la sala amb Ni-2.

Donat que els resultats amb la disminució d’un grau de temperatura van ser favorables en tots els aspectes, es va repetir baixant dos graus. Els resultats també van ser positius, amb un estalvi mitjà del 31% (de 0,86 kWh/plaça i dia a la sala control, a 0,59 kWh/plaça i dia a la sala de Ni-2). Tot i disminuir en 2ºC la temperatura de superfície de les plaques, amb el Ni-2 es van aconseguir 1,7ºC més de temperatura de microclima i uns resultats productius lleugerament millors: menor mortalitat dels garrins i més guany de pes.

Si considerem la mitjana de consum per ambdues proves, s’aconsegueix un estalvi en calefacció d’aproximadament el 30% i l’estalvi energètic ascendeix a un total de 2.919 euros anuals. 

Autora: Carme Soldevila, enginyera agrònoma. Rotecna.


Més informació: Informativo Porcino 63 

Data de publicació: 10/06/2015