LA PRODUCCIÓ PORCINA AUGMENTA UN 10% A ESPANYA

La quantitat de carn produïda arriba als 1,36 Mt al primer quadrimestre

La producció de carn de porc manté un bon ritme al mercat espanyol. En aquest sentit, la quantitat de carn produïda en els quatre primers mesos de l’any ha arribat als 1,36 milions de tones, xifra que suposa un increment del 9,7%.

Pel que fa als sacrificis, el passat mes d’abril a Espanya es van sacrificar 3,63 milions de porc, xifra que suposa un increment del 5% respecte al mateix mes de l’any anterior. Durant els quatre primers mesos de l’any el volum de sacrificis ha arribat als 15,79 milions de caps, un 8,14% més que al mateix període de 2014.

Aquest increment en la producció de carn de porcí es produeix paral·lelament al bon ritme de les exportacions espanyoles de porc.


Font: Agrodigital.com

Foto: RotecnaPress 

Data de publicació: 07/07/2015