TENDÈNCIES EN ALLOTJAMENT PER A ENGREIXOS

Panells higiènics, resistents i de fàcil maneig

En els últims anys, la tendència en engreixos és treballar amb grups més grans i amb corrals més amplis. Alguns dels motius que han propiciat aquests canvis han estat un increment en la productivitat de les explotacions cada vegada més professionalitzades, una millora en les condicions d’allotjament per qüestions de benestar animal i el desenvolupament de sistemes d’alimentació amb capacitat per a un major nombre d’animals. És una nova realitat que ha de tenir-se en compte en el disseny de les naus d’engreix i dels sistemes de separacions per a corrals.

El material de les separacions

En el disseny dels corrals, els panells separadors, fabricats amb diferents materials, són una peça bàsica. Formigó, PVC, metall, plàstic,... són alguns dels materials més utilitzats. Tot i això, les seves característiques són diferents, de manera que a l’hora d’escollir el material és important tenir en compte aspectes com la resistència, durabilitat, maneig i facilitat de neteja.

Davant de les deficiències detectades a la pràctica, com l’elevat pes i l’acumulació de brutícia en les parets de formigó, o els problemes d’oxidació que es produeixen a les separacions de metall pel purí, els panells injectats de plàstic són la millor alternativa. El seu pes, menor que el d’altres estructures, facilita el transport, muntatge i maneig. 

Alta resistència

Quan parlem d’allotjament en engreix també s’ha de tenir en compte que aquesta fase s’inicia amb animals d’entre 15 i 23 quilos de pes, i finalitza amb porcs que arriben als 105-120 quilos. Per això, en la construcció dels corrals les separacions han de ser resistents als impactes d’animals de grans dimensions. Els panells de Rotecna comptem amb una estructura interna en forma de quadrícula, que facilita una soldadura homogènia, estable i ferma, que aporta robustesa als panells i garanteix una alta resistència.

Higiene

Finalment, mantenir les instal·lacions d’engreix en unes òptimes condicions de salubritat és clau, ja que les malalties poden afectar de diferents formes als pocs, des de pèrdues per mort a un creixement més lent de l’animal. 

En el maneig de tot dins – tot fora és de gran importància l’adequada neteja i desinfecció de les instal·lacions entre els lots d’animals, amb la finalitat d’evitar problemes sanitaris. En equipament per a corrals, la millor alternativa és apostar per materials de fàcil i ràpida neteja. Els panells injectats de Rotecna, amb superfícies llises i sense porus, són altament eficaços en aquest sentit, ja que garanteixen una higiene òptima i suposen un important estalvi de temps i d’aigua d’un 30%-40%.


Més informació: Informativo Porcino 64 

Data de publicació: 13/07/2015