L’SPLAYLEGSTOP REDUEIX LES BAIXES PER POTES OBERTES

La seva ràpida aplicació soluciona el problema de l'splayleg en pocs dies

L’splayleg és una malaltia que afecta els garrins en néixer. Per al ramader és un problema fàcil de detectar, ja que els garrins que pateixen aquesta malaltia tenen les extremitats del darrere obertes i esteses, fet que els impedeix estar drets i, per tant, alimentar-se. Una situació que pot provocar la mort dels animals per gana o per esclafament.

Per solucionar aquest problema i salvar, en un elevat percentatge, aquells garrins que són viables, ROTECNA S.A comercialitza l’Splaylegstop, un producte de cautxú que ajuda a recuperar la musculatura de les cames del garrí. Aquest permet fixar les potes del darrere i que l’animal pugui caminar i, per tant, accedir a menjar de la mateixa manera que ho fan la resta de garrins.

És molt important que, quan es detecti al garrí que pateix splayleg, es col·loqui el splaylegstop com més aviat millor, ja que una ràpida aplicació garanteix solucionar el problema en pocs dies.

Al cap de tres dies d’haver col·locat l’splaylegstop a l’animal es recomana retirar-lo i controlar l’evolució de l’animal. Es calcula que en una setmana el garrí recuperarà la postura natural de les cames.


Més informació: Splaylegstop 

Data de publicació: 24/07/2015