EL GSP CREA UNA APLICACIÓ PER LOCALITZAR MALALTIES

Una eina útil que permet als veterinaris aplicar accions preventives

El Grup de Sanejament Porcí de Lleida (GSP) ha posat en marxa, en col·laboració amb el DARP (Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat), el Portal de Casos Clínics, una aplicació pionera a Europa que permet saber en tot moment quines incidències sanitàries hi ha en el lloc on opera el veterinari. L’objectiu és proporcionar al professional una eina que li permeti conèixer la distribució de les malalties en l’espai a temps real, que l’ajudi en el diagnòstic clínic i li permeti anticipar-se al problema, optimitzant el tractament, reduint temps i costos. 

Es tracta d’una eina sanitària que compta amb la col·laboració de la Universitat de Lleida i que ja disposa de més de 7.000 casos referenciats malgrat que fa poc temps que funciona al 100%. És un sistema d’intercanvi d’informació entre veterinaris a través del qual cada veterinari aporta les incidències que es troba a les seves granges i rep les incidències de la resta de veterinaris. Així, gràcies a aquesta aplicació, el veterinari pot saber, a través del seu dispositiu mòbil, quines incidències sanitàries hi ha a la zona en aquell moment, un fet que li permet actuar, en virtut d’aquesta informació, per resoldre com més aviat millor la situació. Aquesta aplicació permet, doncs, una actuació més ràpida i efectiva, afavorint de retruc l’eficiència en el procés productiu i les polítiques de prevenció sanitària. A més, es redueix l’ús de medicaments aplicant accions preventives.


Font: GSP Lleida

Data de publicació: 13/10/2015