LA SALUT ANIMAL, EMBLEMA DE LA PRODUCCIÓ A CANADÀ

Canadà és el tercer país exportador de porcí i setè productor a escala mundial

La producció porcina al Canadà té un pes important dins de l’economia del país. El sector de la carn de porc ingressa de mitjana més de tres milions de dòlars canadencs a l’any (2,1 milions d’euros), xifra que representa el 30% del sector ramader del país i el 10% de l’agrícola. Les explotacions de cicle tancat, la salut animal i la qualitat del producte final són algunes de les principals característiques de la producció porcina al Canadà.

Producció

El sector porcí canadenc treballa, principalment, amb explotacions de cicle tancat que cobreixen des de la gestació fins al sacrifici dels animals. Els productors consideren que aquest sistema redueix significativament les pèrdues de productivitat associades als règims d’alimentació, alhora que es redueix la transmissió de malalties. En aquest model d’explotació, els productors controlen totes les fases de creixement dels animals i el seu rendiment.

Pel que fa al volum de producció, segons dades de 2013, Canadà va arribar als 1,83 milions de tones de carn de porc, posicionant-se com el setè productor de porcí del món (sense discriminar la Unió Europea per països). L’evolució del sector ha estat positiva en els últims 10 anys, amb un increment en la producció. No obstant això, puntualment, s’han registrat alguns lleus descensos inferiors a l’1%. La indústria càrnia canadenca és, a més, la tercera més gran del país, i la carn de porc representa el 40% de la producció total de carn.

Salut Animal

La salut dels porcs és un dels pilars del sector porcí a Canadà. El sector disposa d’una agència responsable del programa nacional de sanitat animal, la Canadian Food Inspection Agency, que desenvolupa polítiques de prevenció i eradicació de malalties per garantir un òptim estat sanitari al país. Aquestes estrictes mesures de control de malalties garanteixen una gran qualitat de la carn i faciliten l’accés del bestiar canadenc a mercats estrangers, als quals altres grans productors no poden accedir. Per tot això, el porcí de Canadà ha aconseguit posicionar-se com un sector reconegut per la qualitat del seu producte i, especialment, pel seu envejable estat de salut.

Segons informació publicada pel Canada Pork International, la població porcina de Canadà està lliure de totes les malalties importants, com la còlera porcina (pesta porcina), la pesta porcina africana, la febre aftosa, la brucel·losi porcina, la malaltia d’Aujeszky i la vesicular porcina. A més, el país preveu poder declarar la seva població ramader lliure de triquinosi.

Exportació

Les xifres d’exportació superen els 1,2 milions de tones de carn de porc, xifra que suposa que Canadà exporta més del 60% de la seva producció. Les bones condicions sanitàries del porcí han servit al sector per registrar uns elevats nivells d’exportació, consolidant el país com el tercer exportador de porcí del món, amb una participació del 17,6% en el total de la carn exportada el 2013, per darrere d’Estats Units i de la Unió Europea (sense discriminar per països), amb participacions del 32,5% i del 31,2% respectivament.

Fonts: Canada Pork International i USDA

Foto: FGC LIMITED.


Més informació: Informativo Porcino 65

Data de publicació: 20/10/2015