GROW FEEDER ANTI-STRESS, PER ENGREIXOS I GESTANTS

El seu disseny permet el subministrament de palla i millora el benestar dels porcs

A petició dels ramaders, Rotecna posa al mercat la millorada tremuja Grow Feeder Anti-Stress, amb l'objectiu d'augmentar el benestar als corrals en compliment de la legislació vigent.

Amb una capacitat de fins a 60 litres, la Grow Feeder Anti-Stress està injectada en una sola peça i compta amb proteccions d'acer inoxidable en les zones de desgast, conferint més durabilitat a l'equip. A més, el seu acabat robust, sense juntes ni arestes, facilita la seva neteja.

La tremuja permet el subministrament de palla, un material manipulable amb el qual els porcs poden expressar el seu instint natural de furgar. En conseqüència, es fomenta el benestar dels animals i es redueix l'estrès. D'aquesta forma, minimitzem estereotípies com la masticació o la mossegada de barres, i disminuïm les accions redirigides com les renyines entre animals, que poden arribar a ser un problema greu en les granges d'engreix.

El subministrament de palla amb la tremuja Gro Feeder Anti-Stress ajuda a saciar a les truges gestants durant una etapa en què la capacitat d'ingesta voluntària d'aquests animals és superior a la ració oferida.  

Data de publicació: 04/03/2016