EL CEP OFEREIX INFORMACIÓ DE QUALITAT A EMPRESES

Aquesta granja de Segovia realitza uns 30 estudis a l'any

El Centro de Experimentación Porcino (CEP), a Segovia, ofereix a les empreses del sector porcí, des de l'any 2008, un espai on realitzar estudis i proves sobre la utilitat i eficàcia dels seus productes. Carlos Piñeiro crea aquest centre a partir d'una granja comercial de 500 reproductores. Des d'aleshores, el CEP ha atès les necessitats d'experimentació aplicada de qualitat i formació pràctica en el sector porcí, i realitza al voltant de 30 estudis anuals.

Aquest espai està dissenyat per optimitzar l'experimentació, tot i que no deixa de ser una granja de producció a la qual es realitzen tot tipus de proves de producció animal relacionades amb diferents àrees com la nutrició, reproducció, genètica, comportament o salut. A més, aquestes estudis es poden desenvolupar combinant fases segons sigui necessari.

Segons el responsable del centre, Carlos Piñeiro, el perfil dels usuaris del CEP són empreses nacionals i multinacionals que necessiten informació de qualitat per promoure l'ús adequat dels seus productes o bé registrar-los a la Unió Europea. Aquestes empreses cada vegada sol·liciten més estudis amb reproductores en gestació, tot i que també es demanden altres investigacions sobre les pautes de desenvolupament en nul·lípares i els seus efectes al llarg de la vida.

El CEP compta amb quatre treballadors amb gran experiència en l'atenció d'estudis experimentals, i un veterinari responsable de la coordinació de les proves. El centre ofereix també serveis de formació teòrica i pràctica.

Més Informació: Informativo Porcino 67, pàgines 4-6

Data de publicació: 15/03/2016