CELEBREM 25 ANYS AMB LA SECCIÓ D'ASSEMBLATGE

Des de l'experiència dels treballadors hem millorat el proces de muntatge

Qualitat i exigència, a parts iguals, han estat els principals eixos del creixemenet de la secció d'assemblatge de Rotecna, formada actualment per una plantilla de 12 persones que treballen amb l'objectiu de millorar contínuament els nostres productes, fent-los més ràpid i millor.

Després de canviar el seu primer emplaçament per exigències de creixement, la secció s'ha adaptat als temps i ha experimentat una evolució progressiva durant aquests 25 anys. En els seus inicis no hi havia plànols, i els treballadors se les havien d'enginyar per muntar els productes; actualment, els operaris d'aquesta secció treballen amb plànols, descomposicions dels productes, instruccions de muntatge i un departament de qualitat que els ajuda i assessora. La suma de tots aquests elements ha contribuït a millorar la manera de produir, fent els llocs de treball més adequats i les eines més accessibles. Així, des de l'experiència dels nostres treballadors, s'ha millorat tot el procés de fabricació.

Per organitzar el flux de treball, la secció d'assemblatge rep unes ordres de fabricació generades per les comandes de compra del departament comercial. Un programa informàtic ho gestiona i determina quina quantitat d'un producte s'ha de fabricar i el temps establert per a la seva fabricació. Basant-se en això, l'encarregat de la secció ha de posar a punt les línies de muntatge, tot tenint en compte les capacitats de cada operari, ja que uns tenen més aptituds per a una cosa que per a una altra, tot i que es busca que aquests siguin polivalents i capaços de fer qualsevol operació del procés d'assemblatge. En aquest sentit, cada producte té un temps de fabricació que depèn dels seus components i la seva dificultat; mentre dura el procés, tots els temps estan pautats, tot i que al treballar amb persones, i no amb màquines, cal tenir certa tolerància.

Una vegada la línia està muntada, els operaris col·locats, els components que arriben de magatzem a lloc i els temps marcats, ja està tot, i només cal anar seguint totes les operacions indicades.

En no tenir una producció estabilitzada i treballar sobre les necessitats de mercat, les línies de muntatge s'instal·len depenent de la tirada del producte, és a dir, si d'un determinat producte s'ha de fer una tirada molt llarga, la línia roman més dies muntada. 

Les tremuges acostumen a ser els productes que més temps de muntatge comporten, arribant fins als 45 minuts amb alguns models. També són els productes que tenen més demanda i disposen, quasi sempre, d'una línia de muntatge permanent, atès que el 60 % de la facturació de l'empresa prové d'aquests productes.

Assumint a diari el repte de ser més eficients, els professionals de la secció d'assemblatge de Rotecna treballen per oferir productes de qualitat als nostres clients, adaptant-se a la realitat de l'empresa i al seu creixement. 

Data de publicació: 28/07/2016