NOVA BOCA DE CAIGUDA PER A SISTEMES D’ALIMENTACIÓ

Facilita la circulació de l’aliment sense cap tipus de vorell

Amb 25 anys d’experiència en el desenvolupament i fabricació de productes destinats al sector porcí, Rotecna incorpora a la seva gamma de productes una nova boca de caiguda per facilitar la distribució de l’aliment.

La boca de caiguda és una peça fonamental en tot sistema d’alimentació automàtic. És l’element d’unió entre el circuit que distribueix pinso (granulat i farina) al llarg de la sala i la caiguda del mateix a la menjadora.

Per aquesta raó, la nova boca de caiguda de Rotecna ha estat dissenyada amb l’objectiu d’evitar qualsevol element constructiu que suposa un obstacle o obstrucció per a l’òptima caiguda del pinso, sigui granulat o farina, a més de tenir un molt fàcil maneig d’obertura i tancament.

Fabricat amb polipropilè de primera qualitat, la nova boca de caiguda és altament resistent, fet que li aporta una gran durabilitat. La seva instal·lació és molt ràpida i senzilla, sense necessitat d’utilitzar caragols. La subjecció amb brides resulta perfecta per a una ferma fixació al tub de distribució.

Àmplia boca

Un gran avantatge del producte és la seva àmplia boca que amb un major diàmetre facilita el trànsit de la farina cap al tub de caiguda.

Amb una rasera rígida aconseguim un complet tancament del canal de transport, sense pèrdua d’aliment, a més de disposar d’un fàcil accés i ràpida manipulació des del terra per al ramader.

Models

El producte està disponible en sis models diferents, catalogats segons les mides del tub de transport (entrada) i del tub de caiguda (sortida).

Models de color blau:

Per a tub de transport de 60 mm de diàmetre i per a tub de caiguda de 63 o 70 mm de diàmetre.

Models de color vermell:

Per a tub de transport de 55 o 75 mm de diàmetre i per a tub de caiguda de 63 o 70 mm de diàmetre.

Rotecna ofereix al granger, amb aquests nous models, una solució més eficaç per al seu sistema de distribució del pinso en totes les fases de producció. 

 

Font: RotecnaPress

Més informació: Informativo Porcino 68 

Data de publicació: 12/01/2017