EL PORCÍ A PERÚ, CREIXEMENT I TECNIFICACIÓ

La indústria i el govern peruà treballen per consolidar el sector

La creixent importància de la carn de porc com a font d’alimentació ha portat a l’evolució de la seva criança a Perú, passant d’una forma de producció domèstica a mètodes intensius o fins i tot al desenvolupament de races especialitzades en la producció de carn.

En aquest país existeixen més de 600.000 famílies que es dediquen a la criança de porcs, el 70% de les quals ho fa a casa. No obstant això, la indústria porcina peruana està experimentant un procés de desenvolupament que l’ha d’ajuda a consolidar el creixement de molts ramaders i indústries càrniques a través de plans de negoci, impulsats pel Ministeri d’Agricultura de Perú (Minagri), que s’orienten a la tecnificació  de les criances, al perfeccionament de les infraestructures i a la millora genètica.

Producció

Segons xifres de l’any 2015 del Ministeri d’Agricultura de Perú, Lima és la regió del país amb major producció de carn de porc, i representa el 42% de la producció d’aquest aliment a nivell nacional, amb prop de 600.000 porcs. Arequipa, per la seva banda, és el segon productor nacional, amb 150.000 porcs aproximadament. A aquestes regions les segueixen La Libertad, Piura i Cajamarca. Conjuntament, les cinc zones represente gairebé el 70% de la producció de carn de porcí a Perú.

Com va informar l’Associació de Porcicultors de Perú, al país existeixen, actualment, 3,4 milions de porc, que ofereixen un rendiment de 65 kg de carn per animal, xifra que suma una producció anual de més de 200.000 tones de carn.

Només al mes de gener de 2015, el porcí d’aquest país va assolir una producció de 15.000 tones, una quantitat un  5% superior a la del mateix període de l’any anterior. Al llarg dels primers mesos de 2016, el sector porcí ha experimentat un creixement d’un 1,9% respecte a 2015.

Comerç exterior

Segons xifres de l’any 2015, les importacions de carn de porc van ser de 3.363,5 tones. Perú importa carn dels Estats Units, Canadà i Xile, països amb què tenen acords comercials que els permet enviar els seus productes sense arancels.

S’espera que el 2018 s’aconsegueixi tenir lots de carn porcina exportables, gràcies a la declaració de zona lliure de pesta porcina clàssica (PPC), malaltia que actualment pateix el sector porcí del país. Per aquesta raó, el Servei Nacional de Sanitat Agrària (Senasa) ja ha iniciat l’aplicació d’un programa al sud del país per eradicar aquesta malaltia. Segons el Minagri, els potencials mercats per a l’exportació de carn de porc peruana serien Xina, Japó, Corea, els Estats Units i la Unió Europea. 

 

Font: RotecnaPress

Més informació: Informativo Porcino 69

Data de publicació: 24/01/2017