DOSITRONIC, SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA

Automatització individualitzada a gestació i maternitat

La millora de la productivitat i la prolificitat de les mares a maternitat exigeix controlar quina quantitat de pinso mengen durant la seva estança a maternitat, Aquesta és una premissa que comparteixen tots els professionals del porcí, però, a la vegada, una necessitat que resulta complexa d’afrontar amb èxit. Davant d’aquest repte, Rotecna ha creat el Dositronic, un nou dosificador electrònic que permet individualitzar i controlar in situ (versió Dositronic Plus) els paràmetres d’alimentació de les mares d’una forma senzilla i intuïtiva.

Després de detectar quines són les necessitats del ramader en una fase tan delicada com la de maternitat, el departament de R+D de Rotecna ha desenvolupat el Dositronic, que aporta una solució eficaç a totes elles. Així, el nou sistema de gestió integral d’alimentació electrònica permet:

- subministrar l’alimentació en funció de les corbes de lactància,

- fragmentar la dosi diària en petits intervals per evitar els empatxos,

- minimitzar el malbaratament de pinso,

- reduir la mà d’obra necessària,

- realitzar un seguiment individualitzat de l’alimentació de cada mare, i

- facilitar la detecció de canvis i/o anomalies en el comportament alimentari de la truja.

Per això compta amb un software que ofereix possibilitats il·limitades de disseny de corbes d’alimentació. Així, cada ramader pot dissenyar aquella estratègia que millor s’adapti a la genètica de les seves mares i al sistema de treball de la seva explotació.

Pel que fa als beneficis productius, gràcies a l’ús del Dositronic a maternitat i a la possibilitat d’adaptar l’alimentació a les necessitats de cada truja, aconseguim augmentar la ingesta diària de pinso, de manera que aquestes produeixen més llet, fet que permet deslletar als garrins amb un bon pes. Per una altra banda, reduïm la pèrdua de condició corporal de les truges durant la lactació, de manera que aconseguim una millor sortida a cel, es redueix l’interval de deslletament-cobriment i augmenta la prolificitat del següent part.

Molt intuïtiu

Amb l’objectiu que sigui un sistema de gestió pràctic des del primer dia, Rotecna ha dissenyat el Dositronic Plus, un model molt intuïtiu amb leds de colors que faciliten el seguiment de la ingesta de pinso de la truja i no requereix una alta qualificació tècnica. Així, en qüestió de segons i en funció del color de la llum, podem veure in situ (també des de l’ordinador central) el comportament de consum de les truges. A partir d’aquesta informació, el ramader detecta ràpidament possibles problemes en l’alimentació i pot ajustar les corbes per optimitzar de forma individualitzada el consum de pinso de cada truja i aconseguir així els millors resultats en maternitat.

Possibilitat de gestió ‘in situ’

Tota la informació recollida pel Dositronic i el Dositronic Plus a maternitat es transmet automàticament a un ordinador central, des del qual el ramader pot controlar l’alimentació de totes les truges, processar les dades, modificar els paràmetres, etc. Uns canvis que el ramader també pot realitzar des de qualsevol punt de l’explotació a través de dispositius mòbils tipus smartphones o PDA.

No obstant això, un dels principals avantatges del Dositronic Plus és que aquest model permet modificar els paràmetres bàsics de la corba d’alimentació de cada truja a la mateixa plaça de maternitat, a través d’un còmode i senzill panell de botons.

Aquesta capacitat de gestió in situ permet visualitzar de manera instantània el comportament d’alimentació de les mares en les últimes hores, detectar si les truges encara tenen menjar pendent de dosificació, modificar la corba d’alimentació i apagar el dispositiu quan una plaça queda buida.

Sensor a la menjadora

El Dositronic s’instal·la juntament amb un sensor a la menjadora, gràcies al qual disposem d’informació sobre el comportament de consum de les mares. Sense aquest és impossible controlar i optimitzar al màxim l’alimentació de manera individualitzada. Així, aquest sensor, que la truja ha d’accionar amb el musell cada vegada que vol menjar, ens permet, per una banda, saber quan està plena o buida la menjadora i, per una altra banda, saber quan la truja té gana. Es tracta de dues dades essencials en el disseny de les estratègies d’alimentació, a l’hora de fragmentar la dosi diària en intervals i regular-la en funció del ritme d’ingesta de cada animal. 


Font: RotecnaPress

Més informació: Informativo Porcino 70