ROTECNA PREMIADA EN FIGAN 2017

El Separador i el Dositronic guardonats en Avenç Tecnològic

El separador de sòlids TP-01 de TecnaPur i el dosificador electrònic, Dositronic, han estat premiats en el Concurs de Novetats Tecnològiques de FIGAN 2017, en la categoria d’Avenç Tecnològic. 

Separador de Sòlids TP-01 de TecnaPur

El concurs destaca la millora que aporta el Separador de Sòlids TP-01 de TecnaPur en el procés de separació sòlid-líquid en les dejeccions ramaderes. 

El Separador disposa d’una gran superfície de filtratge que permet tractar fins a 20 m3/h (en funció dels sòlids presents) amb un consum inferior a 0,75 kW/hora, molt per sota del consum mitjà de l’oferta de màquines existent actualment en el mercat, fet que suposa un important estalvi en costos energètics. 

Per una altra banda, el Separador disposa d’un exclusiu i patentat sistema de retenció de plàstics i sòlids no desitjats, no sent necessària la instal·lació de bombes trituradores, fet que permet generar un compost d’alta qualitat i no contaminar els sòls amb plàstics procedents de cròtals, catèters... A més, compta amb un innovador i únic sistema patentat de tamisos de doble premsat i rascat amb forats rodons que no permeten el pas del pèl dels animals. 

Dositronic

Les conclusions del concurs destaquen del Dositronic la millora en el disseny de dosificadors per a la distribució de pinso per a mares gestants i lactants. 

El Dositronic és un sistema de gestió integral d’alimentació electrònica que permet automatitzar de manera individualitzada el consum de les mares a maternitat. 

Amb un software que ofereix possibilitats il·limitades de corbes d’alimentació, el Dositronic permet que cada ramader pugui dissenyar aquella estratègia que millor s’adapti a la genètica de les seves mares i al seu sistema de maneig. 

Tota la informació recollida pel Dositronic a maternitat, a través d’un sensor a la menjadora, es transmet automàticament a un ordinador central, des del qual el ramader pot controlar l’alimentació de totes les truges, processar les dades, modificar els paràmetres, etc. Uns canvis que també pot realitzar des de qualsevol punt de l’explotació a través d’una PDA o Smartphone. 

El model Dositronic Plus permet, a més, modificar els paràmetres bàsics de la corba d’alimentació de cada mare a la mateixa plaça, a través d’un còmode i senzill panell de botons. 

Data de publicació: 23/03/2017