SECCIÓ DE MATRICERIA DE ROTECNA

En els últims 10 anys, Rotecna ha duplicat el seu parc de motlles

Entre el departament Tècnic i Injecció, ens trobem amb la secció de Matriceria, encarregada de gestionar tots els motlles de Rotecna, que són la base per a la producció de l’àmplia gamma de productes de la marca. 

Des de la seva creació l’any 1994, juntament amb la secció d’injecció, el departament de Matriceria ha anat creixent al ritme que ho feia l’empresa, ampliant la seva oferta, i en funció de les necessitats i tendències del mercat, amb productes cada cop més complexos. Així, en els últims 10 anys, Rotecna ha duplicat el seu parc de motlles fins a arribar a la xifra de 319, aquest 2017.

En un principi, aquesta secció s’ocupava tan sols del manteniment dels motlles, però, amb el temps, es va anar especialitzant amb l’objectiu de realitzar, ‘in situ’, la modificació de motlles existents, per tal que un mateix motlle pogués fabricar diferents peces, a més d’assumir la construcció de motlles de petites dimensions. 

De motlles de 6.000 quilos a motlles de fins a 25 tones

Amb la incorporació, fa tres anys, de noves màquines d’injecció per produir peces de grans dimensions, el parc de motlles de Rotecna ha anat canviat, i s’ha passat de treballar amb motlles de fins a 6.000 quilos a fer-ho amb motlles que arriben a les 25 tones. 

El procés de fabricació d’un motlle parteix de l’Oficina Tècnica, responsable del disseny dels nous productes, amb qui matriceria es reuneix per determinar i acordar les característiques que haurà de complir el nou motlle. A partir d’aquí es busca el proveïdor més adequat i s’inicia el procés de construcció que s’allarga durant un període de 6 a 8 setmanes (temps aproximat, segons les dimensions i la complexitat de cada motlle). Transcorregut aquest temps, i un cop arriba el nou motlle a Rotecna, Matriceria verifica que tot està correcte i sol·licita al departament de Qualitat la realització d’una prova d’injecció, en la qual estan presents tots els departaments implicats en la producció per validar el funcionament del motlle. 

Després que, durant molts anys, el motlle de la reixeta de 60x60 fos el més utilitzat, en els últims anys, l’èxit de la nova família de panells separadors per a corrals, ha pres el relleu, sent el motlle dels panells el que registra grans produccions.  


Més informació: Impuls Cal Torreblanca

Data de publicació: 23/06/2017