VIETNAM, CAP A UN MODEL DE GRANGES INDUSTRIALS

Vietnam té la cabana de porcs més gran del sud-est asiàtic

Vietnam és el tercer país del món en consum de carn de porc per càpita, amb una mitjana de 29,14 quilos el 2015. No obstant això, encara que compta amb la cabana de porcs més gran del sud-est asiàtic i la tercera del món, la seva producció no aconsegueix abastir el 100% de la demanda interna, fet que l’obliga a importar alguns productes, especialment carn de porc congelada i despulles comestibles.

PRODUCCIÓ

La producció porcina vietnamita cobreix el 80% del consum intern, la resta es cobreix amb la importació de productes procedents principalment de la Xina.

Encara que la producció porcina local és important, i situa el Vietnam com el tercer  país del món amb el cens més gran de porcs, la sanitat és un dels principals problemes de la seva producció, ja que compta amb poques garanties que la carn estigui lliure de malalties i sigui de qualitat. S’ha de tenir en compte que el 70% dels productors són petits grangers amb explotacions de menys de 50 porcs cada una, amb poques mesures higièniques i on l’alimentació dels porcs no està controlada. Tot això fa que la traçabilitat sigui escassa i les xifres de productivitat no superin els 10 garrins vius per truja i part.

Davant aquest escenari i amb l’objectiu de fer més competitiu el sector, el Govern vietnamita promociona la implantació de grans empreses. Així, a poc a poc, el teixit productiu del país està canviant cap a un model de granges industrials, però encara queda un llarg camí per recórrer. Les grans explotacions, amb més de 1.200 mares reproductores, representen actualment només un  8% del total. Aquestes explotacions comptem amb sistemes desenvolupats de tecnologia i alts estàndards d’higiene, i produeixen el seu propi pinso i la seva pròpia genètica.

En xifres, el 2015 la cabana porcina de Vietnam va arribar als 27,752 milions de caps de bestiar, i el 74% de la producció pròpia de carn va ser de porc, seguida de lluny, amb un 18% per la carn de pollastre. Entre els anys 2001 i 2006 es va produir el creixement més gran en la població de porcs al Vietnam, que va passar dels 21,76 milions als 26,85 milions. A partir de llavors, el creixement s’ha mantingut estable fins als 27,275 milions de caps de bestiar, segons dades de l’Oficina Centrals d’Estadística del Govern de Vietnam recollits per ICEX Espanya. 

CONSUM

El porc és la carn més consumida pels vietnamites, i l’ingredient principal de molts dels seus plats. Des del  2010 el consum de porc ha augmentat de manera considerable fina a arribar als 29,4 quilos per càpita el 2015, segons dades de l’OCDE.

En els pròxims anys, es preveu que la ingesta de porc segueixi aquesta tendència positiva, gràcies a factors com l’augment de la renda, el creixement de la població i la urbanització. Respecte a les altres carns, el porc representa el 56% del consum de carn del país, seguida del pollastre (27%), la vedella (16,7%) i l’oví (0,21%). 

IMPORTACIONS

Donat que la producció local no cobreix el 100% de la demanda interna de carn de porc, el mercat recorre a la importació, la qual no ha deixat de créixer en els últims 5 anys. La conscienciació de la població, especialment en les grans ciutats, respecte a la higiene alimentària i la traçabilitat indueix a què el consumidor que s’ho pugui permetre opti per consumir carn importada d’Occident. Aquesta realitat fa preveure que la tendència de les importacions seguirà a l’alça en els pròxims anys.

REPTES DE FUTUR

Davant les perspectives d’augment del consum intern i la baixa competitivitat del sector porcí vietnamita, el govern del país ha desenvolupat un pla per a l’any  2020, amb l’objectiu d’augmentar la producció per abastir el 100% de la demanda interna i incrementar les exportacions.

Per aconseguir-ho, els principals reptes que ha d’afrontar el sector porcí vietnamita són: avançar cap a una producció més industrial per millorar les xifres de productivitat, reduir la dependència de les importacions d’aliment per al bestiar i combatre els problemes de bioseguretat i salut animal per garantir la traçabilitat dels seus productes.


Més informació: Informativo Porcino 71

Data de publicació: 04/07/2017