NOVA TAPA PER A LA TREMUJA FEEDING BALL

Preservar la qualitat del pinso és protegir la salut dels animals

El repte de disminuir l’ús d’antibiòtics en la producció porcina obliga a reduir al màxim els factors de risc que provoquen determinades malalties infeccioses. Per això, el ramader ha de buscar alternatives que millorin la bioseguretat i les condiciones ambientals de les seves instal·lacions, així com el benestar i la nutrició dels animals. 

Amb aquesta finalitat, Rotecna llança al mercat la Tapa per la Tremuja Feeding Ball. 

Aquest nou complement per la tremuja permet reduir al màxim el  nivell de partícules en suspensió que es genera a les naus durant la distribució del pinso i protegir l’aliment de les condicions ambientals adverses per a la seva conservació, com pot ser la humitat. Aquesta és la responsable directa de la proliferació dels fongs (aspergillus, penicillinium i fusarium) que, en condicions favorables de creixement, generalment, elevada activitat d’aigua i temperatura, poden generar micotoxines. Els seus efectes sobre la salut dels animals es denominen micotoxicosis i poder ser clíniques o subclíniques i agudes o cròniques. Els òrgans afectats són principalment els encarregats del metabolisme (fetge, ronyó i pulmó), però també afecten el sistema nerviós central, sistema immunitari i reproductor. Per una altra banda, tapar les tremuges és una important mesura que ajuda a preservar la bioseguretat interna de les granges, ja que evita el possible accés a l’aliment d’insectes, pardals i rosegadors, els quals poden ser portadors de malalties, a més d’augmentar les pèrdues en alimentació.

La Tapa per la Tremuja Feeding Ball suposa, per tant, una barrera física i higiènica que garanteix la qualitat del pinso i evita que els animals contreguin possibles malalties derivades d’un mal estat de l’aliment. Per això, l’ús de tapes en les tremuges es presenta com una mesura més a aplicar en el repte de reduir l’ús d’antibiòtics en la producció porcina. 

AVANTATGES

  • Pinso sempre fresc i en òptimes condicions. Evita la seva contaminació o deteriorament, especialment en ambients humits. 
  • Redueix els factors de risc (ambientals i animals), que poden ser portadors de malalties. - S’evita el malbaratament de pinso. 
  • Es redueix la pols a maternitat.
  • Fàcil muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES:

  • Tapa translúcida. 
  • Versàtil per a tots els sistemes de càrrega de pinso de la Tremuja Feeding Ball (manual i automatitzada). 
Més informació: Informativo Porcino 72

Data de publicació: 18/09/2017