SILOMETRIC

Control del contingut de les sitges en temps real

El càlcul dels nivells d’aliment que contenen les sitges és una feina feixuga, que requereix temps i, sovint, implica un risc pel fet d’haver d’accedir a la part superior de les sitges per realitzar un control visual del seu contingut.

Davant d’aquesta realitat, Rotecna ha apostat per la distribució de SiloMetric (MCSystems),  un producte innovador que permet realitzar lectures precises del contingut volumètric de les sitges en temps real.

Què és?

SiloMetric és un sensor que utilitza la tecnologia làser per mesurar el nivell de sòlids que hi ha a l’interior dels diferents sistemes d’emmagatzematge. Es tracta d’un producte innovador que permet a l’usuari conèixer, en temps real i des de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a internet, quin és l’estat del contingut de les seves instal·lacions. Amb aquesta informació, el ramader també pot calcular els períodes d’abastiment de les sitges, planificar la seva càrrega i, per tant, ser més eficient.

Com funciona?

SiloMetric es pot instal·lar en tot tipus de sistemes d’emmagatzematge: sitges, dipòsits o tremuges de qualsevol forma, dimensió i material.

Amb un rang de mesura de fins a 20 metres, el dispositiu s’instal·la de forma ràpida i senzilla a la part superior de la sitja. A més, no necessita cables ni posada en marxa, ja que ve programat de fàbrica.

Mitjançant l’aplicació DigitPlan l’usuari pot visualitzar gràficament l’estat de tots els sensors que té instal·lats, controlar l’històric de lectures, veure l’evolució de l’estat de les sitges i modificar paràmetres com la densitat del pinso.

Mitjançant un codi de colors molt intuïtiu i visual, s’indica quin és l’estat de les sitges: vermell (0% – 25%), taronja (25% – 50%), groc (50% – 75%) i verd (75% – 100%).

L’aplicació ofereix també la possibilitat de programar alarmes i avisos de nivell baix per a l’abastiment de les sitges i de tractaments fungicides i de desinfecció.


Més información: Informativo Porcino 74

Data de publicació: 27/03/2018