La Trampilla ideal per a l’evacuació de les deposicions de la mare de manera senzilla i així mantindre la higiene optima en la paridera.

  • Adaptació a slats de mares 20x60 i 60x40.
  • Muntatge senzill.
  • Parideres lliures de dejeccions.
  • Millor higiene per a la mare i els mamellons.
  • Facilita la neteja de la paridera de manera ràpida.
  • La trampilla és lliscant i permet una total obertura per evitar que la mare pugui trencar-la i un tancament total per a que no esdevingui un risc pels mamellons.