Blog

Blog


Estudi tècnic
Quin estalvi suposa la separació mecànica del purí?

Quin estalvi suposa la separació mecànica del purí?

05 de novembre de 19 - Estudis

Óscar Toledano. Coordinador de Màrketing a Rotecna.

Els anàlisis comparatius entre el purí inicial respecte les fases líquides  i sòlides separades en una explotació ens mostren els avantatges que ofereix la separació mecànica en millorar l’aplicació i qualitats fertilitzants del purí. A més, comporta uns beneficis econòmics que fan del separador una gran inversió.

Fase líquida

Reduïm un 19% el volum del purí líquid a transportar (cost estimat d’aplicació de 2,00 € /m3).

Reduïm un 4% el contingut de nitrogen total Kjeldahl (NTK, del 0,50% al 0,48%), per la qual cosa s’augmenta la quantitat de purí que es pot aplicar per hectàrea en fertilització nitrogenada. No obstant això, també augmenta la proporció de nitrogen inorgànic (NH3, amoníac) un 6% (del 0,35% al 0,37%). Aquest és el que les plantes absorbeixen directament, pel qual millorem de forma significativa la fertilització de cobertura (la que es realitza sobre el cultiu ja nascut quan les seves necessitats de nitrogen són màximes).

Es redueix un 18% la composició de fòsfor (P205, fosfat, del 0,39% al 0,32%), pel qual reduïm la quantitat de fòsfor aportada per unitat de nitrogen.

L’absència de sòlids de gran mesura el fa ideal per a l’aplicació amb mànega o injectores, de forma que s’aplica més homogèniament i es redueix el temps i cost d’aplicació.

Fase sòlida

Generem un sòlid compostable d’alt valor afegir amb una alta concentració de nutrients, especialment de nitrogen orgànic (N.O.) i fosfat (P205), que el fan ideal com fertilitzant de fons (el que s’aplica en el cultiu abans de la sembra). Després d’un procés de compostatge de tres a sis mesos, que suposa una reducció del 50% de la massa, es pot arribar a comercialitzar com a esmena orgànica a un preu de mercat que, segons zones, oscil·la entre 10 i 20 €  / T.

Si extrapolem aquestes dades a una granja tipus de 7.000 places d’engreix de 20 a 110kg, s’obtenen els resultats representats en la següent taula de costos.

Conclusió

Amb una aplicació de purí separat mecànicament a 170 kg N/ha (màxim per zona vulnerable amb cereals d’hivern) necessitaríem 193 ha de terra de cultiu en lloc de 247 ha. Això suposaria uns costos anuals d’aplicació, operació i manteniment de 15.210 € en lloc de 16.800 €, i es generaria un benefici d’ 11.700 € per la venda del compost.

Amb tot això s’aconsegueix un estalvi d’uns 1,90 € / plaça / any per amortitzar la instal·lació, i es necessita un 22% menys de terra de cultiu per la gestió dels purins líquids.

La separació  es popularitza com a principal sistema de valorització de purins

Dos anys després del seu llançament, el separador sòlid-líquid de TecnaPur es consolida com un producte altament eficient per al tractament de purins pel seu rendiment, baix cost d’operació i beneficis aportats.

Ramaders de tot el món estan invertint en aquesta tecnologia per valoritzar les dejeccions ramaderes, convertint un problema en un benefici, i fomentant l’economia circular.

Comparteix a les xarxes