Blog - Estudis


Tota la informació d'actualitat referent al sector porcí i a l'activitat de Rotecna.

Estudi tècnic
Claus de l’alimentació en maternitat

Claus de l’alimentació en maternitat

15 de juliol de 20 - Estudis

La pauta d’ingesta afecta tant  a la ingesta total de pinso com a la mobilització de reserves de les mares en lactació.


Estudi tècnic
Beneficis econòmics de la separació mecànica del purí

Beneficis econòmics de la separació mecànica del purí

05 de novembre de 19 - Estudis

Els anàlisis comparatius entre el purí inicial respecte les fases líquides  i sòlides separades en una explotació ens mostren els avantatges que ofereix la separació mecànica en millorar l’aplicació i qualitats fertilitzants del purí. A més, comporta uns beneficis econòmics que fan del separador una gran inversió.


Estudi tècnic
Com maximitzar el consum de les verres en maternitat

Com maximitzar el consum de les verres en maternitat

07 de octubre de 19 - Estudis

El Feeding Ball, un mecanisme senzill i molt eficaç per minimitzar les pèrdues de condició corporal en lactació


Estudi tècnic
Les maternitats lliures al nostre entorn

Les maternitats lliures al nostre entorn

21 de desembre de 18 - Estudis

 

Ens desplacem fins a Riudellots de la Selva (Girona) per a veure in situ les proves amb places de maternitat lliures que FAWEC està duent a terme en l'explotació Gerfam dels germans Rubirola.


Estudi tècnic
Estudi: Diferències sanitàries i econòmiques entre els panells de polipropilè i formigó

Estudi: Diferències sanitàries i econòmiques entre els panells de polipropilè i formigó

29 de agost de 18 - Estudis

Un aspecte que contribueix a millorar la salut dels animals i disminueix l'impacte ambiental són els materials que s'utilitzen a l'interior de les granges. En aquest estudi comparatiu es demostrarà com els panells de polipropilè disminueixen en un 46,5% el consum d'aigua de neteja i, per tant, de producció de purins, en comparació als de formigó; requereixen destinar un 21,5% menys de temps en la neteja i, el més important, presenten una càrrega microbiològica residual molt inferior, un cop nets i desinfectats.


Estudi tècnic
El Feeding Ball, una alternativa d'alimentació en el deslletament-cobriment

El Feeding Ball, una alternativa d'alimentació en el deslletament-cobriment

29 de agost de 18 - Estudis

L'alimentació exerceix un paper molt important en el període comprés entre el dia que les truges són deslletades i el seu cobriment. Per aquest motiu, els tècnics recomanen l'alimentació ad libitum (conegut com a flushing), per aconseguir un bon desenvolupament fol·licular, que produirà una major quantitat i qualitat d'ovòcits i permetrà obtenir ventrades més nombroses i més homogènies. Una possible solució és l'ús del Feeding Ball com a mecanisme d'alimentació individual i ad libitum en aquesta fase.


Estudi tècnic
Estudi de l'estalvi energètic a maternitats

Estudi de l'estalvi energètic a maternitats

29 de agost de 18 - Estudis

L'ús del Ni-2 de Rotecna a maternitat proporciona als garrins un ambient òptim durant tot l'any. Així s'aconsegueix que les calories generades es concentrin en un espai limitat per als garrins, sense necessitat d'incrementar la temperatura ambient de la sala. Aquest aprofitament implica un estalvi energètic en calefacció que pot oscil·lar entre el 30% i el 40%, depenent del maneig que es faci a paridores.


LOADING....