Blog - Novetats


Tota la informació d'actualitat referent al sector porcí i a l'activitat de Rotecna.

TR3D, la tremuja doble en sec de fàcil regulació

08 de novembre de 18 - Novetats

Davant el gran èxit de la TR2, Rotecna amplia la seva gamma de tremuges en sec per a engreixos amb la TR3D. Es tracta d'un nou model, de tres boques i doble cara, ideat per abastir grans corrals d'animals. El disseny de les boques laterals en forma de V, per tal que els animals es puguin col·locar en diagonal, els permet menjar plàcidament sense molestar-se entre ells, de manera que s'eviten les baralles i el malbaratament de pinso.


SF3D, la tremuja de doble cara amb sis boques

18 de octubre de 18 - Novetats

Disposar d'un sistema d'alimentació capaç d'abastir a un gran nombre de porcs per corral és una necessitat existent en mercats amb una producció porcina en creixement. L'alimentació representa al voltant del 70% dels costos de producció. Per tant, és molt important optimitzar al màxim la seva gestió amb sistemes d'alimentació capaços de facilitat un maneig precís i eficaç que, alhora, permetin als animals menjar plàcidament sense malbaratar pinso.


Silometric, control del contingut de les sitges en temps real

29 de agost de 18 - Novetats

El càlcul dels nivells d'aliment que contenen les sitges és una tasca pesada, que requereix temps i, a vegades implica un risc pel fet d'haver d'accedir a la part superior de les sitges per realitzar un control visual del seu contingut. Davant d'aquesta realitat, Rotecna ha apostat per la distribució de SiloMetric, un producte innovador que permet realitzar lectures precises del contingut volumètric de les sitges en temps real.


Agitador submergible, genera corrents de major impacte

29 de agost de 18 - Novetats

Una bona homogeneïtzació dels purins és important per iniciar un correcte procés de separació sòlid-líquid. El sistema TecnaPur de Rotecna inclou un agitador submergible, les característiques tècniques del qual aporten al ramader un alt rendiment a baix cost.


La solució més econòmica i eficaç en la separació de purins

29 de agost de 18 - Novetats

La correcta gestió dels purins és un dels principals reptes de futur del sector porcí. Davant d'un cens en creixement i uns permisos administratius cada vegada més exigents mediambientalment, les dejeccions ramaderes limiten les possibilitats de creixement de les explotacions, especialment en zones d'alta concentració de producció porcina concentrada en poc espai. Disposar a les mateixes granges d'equips eficients i rendibles per a la separació de sòlids es presenta com la millor solució a aquesta problemàtica.


LOADING....