Blog

Blog


Menjadores automàtics per a garrins en maternitat i deslletament

Menjadores automàtics per a garrins en maternitat i deslletament

13 de abril de 21 - Novetats

La prolificitat no deixa d'augmentar any rere any, i amb ella la disminució del pes mitjà dels garrins, l'augment de la dispersió de pes, la mortalitat i el nombre d'animals que requereixen d'atencions especials.
Per això gran part de la productivitat de les nostres granges de mares i transicions depèn de la nostra capacitat a proporcionar als garrins més en inferioritat de condicions el que necessiten.

L'ALIMENTACIÓ DELS GARRINS

Pel que fa a l'alimentació de garrins en maternitat, múltiples estudis demostren els beneficis de l'aportació de lactoiniciadors, llet artificial i aigua, tant en el seu creixement durant la lactació com en la seva posterior adaptació en la transició.

Després del deslletament, els garrins s'han d'adaptar a un nou ambient, un grup diferent d'animals i una nova jerarquia. A més del canvi d'alimentació, l'animal ha  d'aprendre a diferenciar entre la set i la gana.Alguns estudis reflecteixen que fins al 40% dels garrins triguen més de 10 hores a tornar a menjar després de ser deslletats, un 10% més de dos dies i alguns fins a quatre dies. Per això és habitual que la gran majoria dels garrins que acaben de ser deslletats disminueixin el seu ritme de creixement, i que alguns arribin fins i tot a perdre pes. Per tant, és molt important ajudar-los a adaptar-se tant alimentària com socialment, així com amb instal·lacions que garanteixin el seu confort.

Com hem comentat, es recomana dispensar aigua i pinso als garrins ja en la fase de lactació, en petites quantitats, però molt sovint. Els garrins que ingereixen pinso en maternitat comencen a desenvolupar el sistema enzimàtic que els ajudarà a adaptar-se millor a l'alimentació amb pinsos composts una vegada deslletats, començant a menjar i créixer abans i amb major guany de pes diari.

Una vegada deslletats, és de vital importància que els garrins comencin a beure i menjar al més aviat possible. Els animals en maternitat mengen simultàniament aproximadament cada hora i en petites quantitats. Una vegada deslletats, és vital que els garrins comencin a beure i a menjar al més aviat possible. Per a això, és molt important oferir-li-ho de la forma més fàcil possible:

 • Augmentant temporalment els espais d'alimentació fins que els garrins creuen la jerarquia per a utilitzar les menjadores en torns, redueixin el nombre de menjars per dia i augmentin la seva velocitat d'ingesta.
 • Preparant papilles els primers dies, fent més gradual el pas de l'alimentació líquida a la sòlida, sobretot als garrins més petits. Aquestes s'han de preparar sovint i en poques quantitats, perquè estigui el més fresca possible i mazimizar el consum.

L'aplicació de bones pràctiques, com les indicades, en el pas de l'alimentació líquida a la sòlida contribueix positivament a:

 • Augmentar la salut i el guany mitjà diari dels garrins.
 • Reduir significativament la mortalitat.
 • Disminuir la dispersió de pesos dels animals d'un mateix lot.

Amb aquest objectiu, Rotecna llança la nova família de menjadores automàtiques Rotecmix per a oferir als ramaders una eina que faciliti la implementació d'aquestes pràctiques d'una forma fàcil, constant, higiènica i efectiva.

Característiques

 • Preparació automàtica de l'aliment.
 • Plat de fàcil accés amb sensor dissenyat per a minimitzar el malbaratament.
 • Ràtio sòlid/líquid ajustable.
 • Mòbils i fàcils de transportar.
 • Dissenyats per a facilitar la seva neteja i desinfecció.
 • Rotecmix mini per a garrins lactants s'instal·la en el separador i serveix a dues places simultàniament.
 • Rotecmix midi per a fins a 45 garrins de fins a 35 quilos.

Beneficis

 • Augmenta el guany diari de pes i vitalitat dels garrins.
 • Millora l'homogeneïtat de grandària dels animals del lot.
 • Disminueix la mortalitat.
 • Redueix la mà d'obra.
 • Redueix el cost de producció per garrí.

Comparteix a les xarxes