Blog

Blog


Nova tanca per a Ni-2 mòbil

Nova tanca per a Ni-2 mòbil

17 de octubre de 19 - Novetats

Rotecna amplia la seva oferta de possibilitats en disseny i maneig de places de maternitat amb el llançament d’una tanca per al Ni-2 mòbil.

Aquest accessori, ja disponible per al Ni-2 córner, afavoreix la conservació de la temperatura a l’interior del niu i facilita el maneig dels garrins per part dels operaris, ja que se’ls pot mantenir tancats o permetre’ls entrar i sortir de la zona de confort a través de la porta amb tancament.

El Ni-2 mòbil, disponible en opac o transparent, és transportable i es pot canviar d’una plaça a una altra fàcilment, de manera que es pot utilitzar a les places que es requereixi segons l’edat dels garrins. A més, la seva alçada regulable maximitza l’efecte microclima que es genera a l’interior.

La inclusió de la tanca com accessori incrementa els beneficis del niu, com millorar el benestar dels garrins, reduir l’índex de mortalitat, aconseguir un major pes al deslletament i disminuir el cost energètic en maternitats.

Els nius són una eina ideal per aconseguir una major taxa de supervivència i un pes més elevat al deslletament. Contribueixen a crear un espai de protecció per als acabats de néixer lliure de corrents d’aire i a garantir una temperatura òptima per als garrins, ja que mantenen una temperatura adequada per a les truges a les sales de maternitat. Per una altra part, disposar de nius tancats amb tanques facilita el treball dels operaris en les diverses tasques  que realitzen amb els garrins, com encalostraments en torns, realitzar tractaments específics o ajudar-los a reconèixer el seu espai de confort i refugi enfront del risc d’aixafament.

És molt important mantenir la temperatura ideal del garrí a l’interior del niu durant tota la lactació per aconseguir que tota la seva energia es destini al creixement, i evitar que l’utilitzi en termoregular-se. El rang de termoneutralitat del garrí va disminuint proporcionalment al seu creixement.

Els beneficis del treball amb nius en parideres s’incrementen quan aquests ofereixen la possibilitat de tancar-se amb tanques.

AVANTATGES TANCA Ni-2 MÒBIL:

  • Durant el part ajuda a organitzar les tasques d'assecament i recuperació de la temperatura corporal dels garrins recent nascuts, especialment els més dèbils i petits.

  • Possibilita l’encalostrament per torns (Split-nursing), per tal que en ventrades nombroses no quedin garrins endarrerits.

  • Facilita la realització de tractaments específics, com l’administració de vacunes, el control dels animals, el llimat de les dents, etc.

  • Crea una zona de refugi per als garrins, la qual cosa augmenta el seu confort tèrmic, el creixement, i a la vegada, redueix el consum energètic.

  • Redueix el risc d’aixafament per part de la truja en reduir-se el temps d’aprenentatge i el període de permanència dels garrins al niu.

Comparteix a les xarxes