Blog

Blog


Monitoritza el contingut de les sitges en temps real amb Silotronic

Monitoritza el contingut de les sitges en temps real amb Silotronic

05 de agost de 21 - Novetats

Garantir la disponibilitat d'aliment en les sitges, calcular els períodes de reproveïment  i disposar d'informació actualitzada dels nivells que es pugui compartir amb la integradora o fàbrica de pinso són factors que optimitzen la logística de subministrament i suposen un important estalvi de temps i costos per a totes dues parts, ramader i empresa subministradora de pinso.

Precisió

Per a oferir una solució a aquesta necessitat, Rotecna compta amb el Silotronic, un sensor que utilitza la tecnologia làser per mesurar el nivell d'aliment que hi ha a l'interior de les sitges de forma molt precisa. Això permet que el ramader conegui, en temps real i des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, quin és el nivell d'aliment disponible en les instal·lacions.

El Silotronic es pot instal·lar en tota mena de sistemes de magatzematge: sitges, dipòsits o tremuges de qualsevol forma, dimensió i material.

Amb un rang de mesurament de fins a 25 metres, el dispositiu s'instal·la de manera ràpida i senzilla en la part superior de la sitja. A més, no necessita cables ni posada en marxa, ja que ve programat de fàbrica.

gestion nivel silos

Optimització de recursos

La instal·lació del sistema Silotronic representa una millora significativa en el control de les existències de pinso en les granges, tant per al ramader com per a les empreses subministradores. A més, s'optimitzen recursos en la planificació de les càrregues i rutes de distribució, ja que disposa d'un sistema de geolocalització dels dispositius que permet gestionar eficientment la logística d'aprovisionament. Tot això ajuda a calcular la ruta òptima per proveir les sitges, per la qual cosa es redueixen costos de transport i s'evita el retorn de producte sobrant.

‘Software’ Silotronic

L'accés a les dades pot fer-se de forma molt fàcil a través del ‘’software’ Silotronic, mitjançant el qual, a més de consultar les existències en temps real, també es poden consultar les dades històriques de l'evolució del contingut de les sitges per a detectar possibles anomalies en el consum, consultar períodes de reproveïment i programar alarmes d'avís de baix nivell.

El ‘’software’ està dissenyat per a ser una eina fàcil d’utilitzar i pràctica. Cada usuari es crea un perfil propi per a accedir a tota la informació referent a les seves instal·lacions des de qualsevol dispositiu connectat a Internet (ordinador o mòbil).

software silotronic

Com funciona?

A través del ‘’software’ Silotronic l'usuari pot visualitzar gràficament l'estat de tots els sensors que té instal·lats, controlar l'històric de lectures, veure l'evolució de l'estat de les sitges i modificar paràmetres com la densitat del pinso.

A través d'un codi de colors molt intuïtiu i visual, s'indica quin és l'estat de les sitges.

Característiques:

 • Lectura per làser.
 • Evita el control visual des de la part superior de la sitja.
 • Bateria de llarga durada.
 • Àmplia xarxa de cobertura.
 • Comunicació de lectures a la plataforma de consulta de dades per radiofreqüència o Ethernet.
 • Accés a la plataforma de dades a través de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.
   

Beneficis:

 • Monitoratge del nivell d'aliment en temps real.
 • Sistema estanc.
 • Lectura cada dues hores (personalitzable).
 • Fàcil instal·lació, sense cablejat i programat de fàbrica.
 • Estalvi significatiu de costos logístics.
 • Augmenta la seguretat laboral.
 • Pràcticament no requereix manteniment.

Comparteix a les xarxes