Blog

Blog


Nou agitador de purins submergible Tecnapur

Nou agitador de purins submergible Tecnapur

29 de agost de 18 - Novetats

Una bona homogeneïtzació dels purins és important per iniciar un correcte procés de separació sòlid-líquid. El sistema TecnaPur de Rotecna inclou un agitador submergible, les característiques tècniques del qual aporten al ramader un alt rendiment a baix cost.

A diferència de la majoria de models del mercat, el seu exclusiu disseny, acabat en punta, li permet generar corrents de major impacte, que poden arribar als 25 metres de distància, amb un consum energètic molt baix, gràcies al seu motor directe d'última tecnologia. Pensat per a basses de fins a 400-500 m3, l'agitador s'instal·la conjuntament amb un suport orientable que permet arribar a tots els racons per aconseguir una òptima barreja de les fraccions sòlida i líquida dels purins, aixecar els sòlids assentats en el fons i trencar les possibles crostes que es formen a la superfície. La instal·lació de més d'un agitador permet tractar basses més grans.

Estanc i segur

La càmera que protegeix el motor de l'agitador està fabricada amb ferro fos i en una sola peça, fet que garanteix la seva estanquitat; fins i tot el suport està integrat a la fosa. Els diferents materials utilitzats en la fabricació (acer inoxidable i ferro fos) són resistents a la corrosió ocasionada pels purins. Amb l'objectiu d'assegurar la seva durabilitat i eficiència, fins i tot en condicions extremes, l'agitador de TecnaPur disposa de diferents sistemes de seguretat: un sensor de líquids a la càmera i un controlador de la temperatura, que detenen l'agitador en cas d'activar-se, i unes hèlices dissenyades per evitar bloquejos i autonetejants.

Econòmic

L'agitador submergible de Tecnapur és de fàcil i ràpida instal·lació. A més, la inversió econòmica que requereix és reduïda respecte a altres models externs del mercat, donat que no precisa ni obres costoses, ni transmissió exterior, ni suports de formigó per al motor. A això se li afegeix el seu motor directe d'última tecnologia, que no necessita motorreductor, fet que permet un important estalvi en consum energètic.

Com funciona?

L'agitador submergible de Rotecna genera un corrent de líquid que aixeca els sòlids assentats al fons de les basses, trenca les crostes de la superfície i ho barreja fins a aconseguir una òptima homogeneïtzació dels purins. A diferència dels motors instal·lats en sec, els agitadors submergibles ofereixen un alt grau de flexibilitat en la seva col·locació, i poden ser reorientats amb facilitat per garantir que el corrent generat agafi una gran distància i s'adapti a la forma de la bassa.

Separador de sòlids TP-01 i l'agitador submergible

L'agitador submergible és el perfecte complement del Separador de sòlids TP-01 de TecnaPur. Homogeneïtza el purí de la bassa per bombejar-lo al Separador, garantint així un cabal d'entrada uniforme per a una òptima separació.

Altres aplicacions

Els agitadors submergibles tenen una àmplia gamma d'aplicacions com, per exemple:

- Agitar les fosses de purins de dins de les naus.

- Estacions de bombeig.

- Dipòsits de contenció de pluvials.

- Homogeneïtzació de fangs d'alta concentració de sòlids.

- Plantes depuradores i instal·lacions industrials.

- Rentadors de camions.

Dades tècniques

- Motor estanc i encapsulat.

- Hèlice de 3 pales fabricades amb acer inoxidable.

- Diàmetre de l'hèlice de 400 mm.

- Motor de 4 kw a 400 V/50-60 Hz.

- Cabal d'agitació màxim de 1.000 m3/h a 750 rpm a l'hèlice.

- Empenta de reacció 400 i 650 newtons.

- Profunditat d'immersió màxima: 20 metres.

Característiques i avantatges

- Disseny exclusiu en punta per generar corrents de major impacte i aconseguir una òptima homogeneïtzació.

- Motor directe d'última tecnologia, amb un baix consum energètic.

- Orientable. Permet arribar a tots els racons de les basses.

- Hèlices dissenyades per evitar bloquejos i autonetejants.

- Fabricat amb materials resistents a la corrosió.

- Fàcil instal·lació sense obres, fet pel qual requereix una baixa inversió econòmica.

Comparteix a les xarxes