Blog

Blog


Coberta de PVC per a garrins deslletats de Rotecna

Coberta de PVC per a garrins deslletats de Rotecna

10 de març de 20 - Novetats

Un ambient favorable després del deslletament afavoreix l’adaptació dels garrins i millora el seu creixement. Crear aquest ambient amb un niu suposa un important estalvi energètic i pot fer-se d’una forma molt senzilla, econòmica, i en qualsevol instal·lació.

En aquesta línia, Rotecna llença al mercat els nous Ni-2 Destete per a transicions, unes cobertes de material sintètic d’alta resistència i durabilitat, que protegeixen als garrins dels corrents d’aire i faciliten la creació d’un ambient òptim al seu interior, reduint les pèrdues de calor dels animals, que creixeran més ràpid, de forma més homogènia i amb un millor índex de conversió.

ESTALVI ENERGÈTIC

En evitar les corrents d’aire i instal·lar-lo damunt d’un terra cec aïllant, preferiblement calefactat, reduïm l’aportació de calor que necessita l’animal. A més, es redueix l’espai que hauríem de condicionar tèrmicament, la qual cosa permet baixar la temperatura de les sales (entre 4 i 8 ºC), amb el conseqüent estalvi energètic i econòmic.  

FÀCIL MANEIG

Dissenyats per facilitar els treballs dels operaris, els Ni-2 Destete de Rotecna són molt lleugers i permeten un moviment de fins a 215º : la fulla mòbil s’obre completament per permetre la inspecció dels animals o per procedir a la seva neteja; el niu també es tanca de forma parcial per sota del nivell de la tanca, de manera que es redueix l’entrada al niu i s’aïlla millor el seu interior. Els sistemes d’elevació disponibles permeten obrir-los individualment o en conjunt, manualment o de forma automàtica.

NETEJA ÒPTIMA

Per una part, els materials amb què es fabrica el Ni-2 són resistents a l’ambient corrosiu de les granges. A més, el seu disseny pensat per a un ajustament perfecte i sense cantonades on es pugui acumular la brutícia, afavorint així una neteja completa en poc temps. Això garanteix unes òptimes condicions d’higiene a les instal·lacions i redueix les possibles incidències sanitàries.

INSTAL·LACIÓ

Els Ni-2 Destete de Rotecna s’adapten a qualsevol grandària de corral, ja que es poden ajustar fàcilment a la mesura desitjada. Pel que fa a la seva instal·lació, pot fer-se a l’alçada de les tanques de deslletament o per sota d’aquestes. La seva col·locació amb els suports “H” permet abatre’ls 180º, mentre que els suports en “L” els ofereix un angle de mobilitat de 215º.

MODELS

Rotecna ofereix els nius en dues opcions d’ample (2500 i 3000 mm) i quatre models en funció de la seva profunditat total:

 •  850 mm (750 mm abatibles)
 • 1100 mm (500 mm abatibles)
 • 1350 mm (750 mm abatibles)
 • 1600 mm (750 mm abatibles)

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Abatible fins a 215º.
 • Perfecte ajustament dels components, sense fugues d’aire ni cantonades on es pugui acumular la brutícia.
 • Es pot tallar a mesura.
 • Fabricats amb PVC, resina sintètica i fibra de vidre.

 

BENEFICIS

 • Menor mortalitat, major creixement, més homogeneïtat i millor índex de conversió dels garrins.
 • Significatiu estalvi energètic respecte als sistemes tradicionals.
 • Facilitat de maneig per a la inspecció dels garrins.
 • Adaptable a qualsevol instal·lació.
 • Lleugers, d’alta resistència, llarga durabilitat i facilitat de neteja i desinfecció.

Comparteix a les xarxes