Blog

Blog


Descobreix el sistema d'alimentació multifase Evofeed

Descobreix el sistema d'alimentació multifase Evofeed

14 de gener de 20 - Novetats

La limitació de l’ús d’òxid de zinc a l’alimentació dels porcs, imposada per la Comissió Europea a partir de 2022, genera incertesa dins del sector porcí, sobretot en qüestions relacionades amb com fer front als problemes d’adaptació dels animals i a l’aparició de diarrees, amb el consegüent augment de la mortalitat, tot això derivat dels canvis de pinso en garrins en ple procés d’adaptació a l’alimentació sòlida, la incidència de la qual es minimitzava fins ara amb l’additiu esmentat.

Enfront d’ aquest repte, Rotecna ha dissenyat el sistema de control d’alimentació multifase Evofeed, que facilita la transició gradual d’un pinso a un altre barrejant-los, amb la qual cosa es millora l’adaptació i es redueixen els problemes digestius.

En el deslletament, els garrins han d’adaptar-se a l’alimentació sòlida, i els seus requeriments nutricionals varien per l’increment de pes. Per això són alimentats amb fins a quatre tipus de pinsos diferents (amb diferents composicions). Realitzar una correcta transició entre cada un d’ells millora l’adaptació dels animals, garanteix un òptim creixement i redueix la possibilitat d’aparició de diarrees,  pèrdues per baix rendiment i evita un augment la mortalitat.

EVOFEED. COM FUNCIONA?

El sistema de control d’alimentació multifase Evofeed regula la velocitat dels motors del sistema de distribució d’aliment des del silo de cada un dels pinsos fins al sistema que els distribueix a cada sala. Això permet controlar la proporció que es dispensa a cada un dels animals per sala i, en el pas d’un tipus de pinso a un altre, generar barreges que redueixin gradualment la proporció d’aliment a retirar i incrementen el pinso que s’ha d’introduir. A més, permet controlar la quantitat de cada un dels pinsos dispensats per cada sistema de sala, amb el qual s’obté un major control sobre el consum i evolució dels animals.

L’automatització de l’alimentació en el deslletament suposa un important estalvi en temps i mà d’obra, ja que evita que el ramader hagi de passar diàriament pels corrals per realitzar manualment les barreges dels pinsos.

Per realitzar la configuració, control i seguiment de l’alimentació, el ramader disposa d’una pantalla tàctil amb un sistema operatiu senzill i intuïtiu a través del qual el ramader activa la sala on entren els garrins, introduint el nombre d’animals i els seus dies de vida. També es poden establir els dies en què han de fer-se els canvis del tipus d’aliment. El sistema emmagatzema totes aquestes dades per agilitzar les futures entrades d’animals. Per una altra part, la pantalla tàctil també permet consultar la velocitat dels motors, les curves d’alimentació programades a cada sala i controlar les baixes dels garrins, a més de modificar alguns paràmetres bàsics com l’increment o la reducció de la quantitat de pinso a dispensar per sales segons la progressió dels animals.

Pantalla tàctil del sistema. 

CARACTERÍSTIQUES

 • Sistema d’alimentació multifase automàtic de maneig simple i lògic.
 • No necessita bàscules ni vàlvules neumàtiques.
 • Els pinsos circulen per línies independents fins al sistema de sala, pel que la barreja de pinsos es fa a la mateixa sala, sense que hi hagi excedent.
 • No és necessari predir el consum de cada tipus de pinso per sala.
 • Barreja automàtica i homogènia dels diferents pinsos.
 • Només dispensa aliment a les sales amb animals.
 • Controla la quantitat de pinso que es dispensa.
 • Permet anotar les baixes dels garrins.
 • Permet aplicar diferents curves ajustades a les necessitats dels animals a cada sala segons edat, grandària, sexe, etc.

AVANTATGES

 • Afavoreix una bona adaptació dels garrins, amb la qual cosa augmenta el seu creixement i es redueixen els minvaments per baix rendiment, diarrees i la consegüent mortalitat. 
 • L’automatització de les curves d’alimentació i de les barreges en els canvis de pinso estalvien temps i mà d’obra, i evita els errors de realitzar-ho manualment.
 • No hi ha desaprofitament de pinso.
 • La barreja dels pinsos és homogènia per no provocar desequilibris a nivell de flora intestinal ni perjudicar el consum mitjà  diari en aplicar un canvi molt sobtat a nivell nutricional.
 •  Sistema senzill i intuïtiu de fàcil configuració i maneig.
 • No requereix cap instal·lació elèctrica complementaria.

Comparteix a les xarxes