Blog

Blog


Avantatges econòmics de la separació dels purins

Avantatges econòmics de la separació dels purins

29 de agost de 18 - Novetats

Com reduir el cost de la gestió dels purins?

Els purins s'utilitzen normalment com a abonament orgànic per aplicació directa als camps. Aquest model de gestió requereix d'unes hectàrees de terreny cada vegada més difícils d'aconseguir, especialment en zones d'alta concentració ramadera, augmentant els costos de transport, en tenir que recórrer cada vegada més distància per aplicar-los. La separació in situ de la fase líquida i sòlida dels purins permet gestionar la mateixa quantitat de purins amb fins a un 20% menys de terra i treure ingressos de la fase sòlida.

Quins avantatges té la separació?

Permet obtenir fins a un 30% de matèria seca. La fase sòlida és inodora i es porta fins a un 20% de nitrogen total Kjeldhal (NTK), 50% de fòsfor total (PT) i 20% de potasi (K) del qual tenia el purí original. Això permet que la fase sòlida pugui ser compostada o cremada com a combustible, venuda i transportada a llargues distàncies a un baix cost. Per una altra banda, la fase líquida requereix de basses de menor volum i no produeix crostres, mantenint-se homogènia. Pot tractar-se mitjantçant sistemes fisicoquímics i biològics per abocar a riu, o aplicar-se als camps de forma directe o diluïda en l'aigua de reg, sent molt més fàcil de bombejar i aplicar. Durant la seva aplicació al camp no es creen crostres i es filtra a la terra amb moltíssima més facilitat, evitant escorrenties i requerint un 20% menys de superfície de camps.

TecnaPur de Rotecna

Amb la seva filosofia d'aportar solucions d'alt valor afegit a les necessitats dels ramaders, Rotecna ha apostat per ampliar el seu camp d'actuació i crear una nova línia de negoci dirigida al tractament de purins des de les mateixes explotacions. Així sorgeix TecnaPur, un separador de purins construït totalment amb acer inoxidable que realitza les tres operacions bàsiques de filtratge, premsat i rascat en un sol equip. TecnaPur disposa d'una gran superfície de filtratge que permet tractar fins a 20 m3/h (en funció dels sòlids presents) amb un consum inferior a 0,75 kw/hora, que funciona de manera automàtica, amb molt poc manteniment i que no requereix mà d'obra especialitzada.

Com funciona i quins avantatges ofereix el separador de TecnaPur?

Una bomba impulsa els purins fins a una càmera que disposa d'un regulador de cabal, ajustable segons la densitat del purí a tractar, permeten tractar en un mateix equip purins molt espessos i molt líquids sense necessitat de rampes de prefiltratge per concentrar els purins líquids amb baixa quantitat de sòlids. Aquesta càmera de recepció està equipada amb un exclusiu i patentat sistema de retenció de plàstics i sòlids no desitjats, no sent necessària la instal·lació de bombes trituradores, permetent generar un compost d'alta qualitat per no contaminar els terres amb plàstics procedents de cròtals, catèters, etc.

Posteriorment, els purins passen per un innovador i únic sistema patentat de tamisos de doble premsat i rascat amb forats rodons que no permeten el pas del pèl dels animals (possibilitat de 500 micres a 2mm) que separen fins a un 55% de sòlids totals (ST). El sistema premsat i rascat (que no permet l'obturació del tamís sense la necessitat d'afegir aigua) és regulable i està fabricat en plàstic, de manera que en contacte amb el tamís no hi ha fregament entre parts metàl·liques, aportant una alta durabilitat i baix manteniment dels tamisos, del sistema de rascat i premsat. Tot propulsat amb un únic motor d'1 CV, fan del separador de TecnaPur un dels separadors de menys consum i major eficiència del mercat.

 

*Fracció líquida:

- Una vegada feta la separació, no fa olor.

- El líquid pot ser utilitzat per a reg (aspersió, goteig, prèvia barreja amb aigua) o fertirrigació, segons la seva composició.

- Reducció del volum de les basses.

- Pot emmagatzemar-se en basses sense que es formin crostes i millora l'homogeneïtzació.

- Fàcil de carregar amb en cubes.

- Pot ser tractat posteriorment mitjançant sistemes fisicoquímics o biològics per abocar a riu.

- Possibilita l'augment del cens d'animals a granja.

 

*Fracció sòlida:

- Entre un 20% i un 30% de matèria seca.

- Molt manejable i fàcil d'emmagatzemar.

- Fàcilment valoritzable com a compost. Molt apreciat com a abonament orgànic.

- Ús com a combustible.

 

AVANTATGES:

- Pot tractar purins molt espessos (amb molta matèria sòlida) i molt líquids (amb poca matèria sòlida).

- No és necessari utilitzar bombes trituradores per al seu funcionament.

- No necessita rampes de prefiltratge per concentrar els purins líquids amb baixa quantitat de sòlids.

- Alt cabal de separació gràcies a la gran superfícies de filtratge.

- La màquina realitza les tres operacions bàsiques de filtratge, premsat i rascat en un únic equip.

- Alt rendiment de separació sòlid-líquid, ja que utilitza un tamís de forat rodó de superfície molt petita, que permet arribar a reduir en un 55% de sòlids totals (ST), un 20 % de nitrogen total Kjeldhal (NTK), 50 % de fòsfor total (PT) i 20 % de potassi (K).

- No s'obtura, gràcies a un sistema de neteja de raspalls regulables.

- Reté la majoria dels pèls dels porcs i els expulsa amb el sòlid.

- Tamisos d'acer inoxidable intercanviables, amb possibilitat de diferents diàmetres de forat de pas.

- Sistema de rascat i premsat en terminació plàstica en contacte amb el tamís, de manera que no hi ha fregament entre parts metàl·liques.

- Alta durabilitat dels tamisos, i dels sistemes de rascat i premsat.

- Baix consum elèctric del separador (0,75 kw/h), fet que, juntament amb una petita bomba de 0,75 kw/h, permet que sigui utilitzat en granges amb poca potència elèctrica instal·lada.

- La seva operació no requereix mà d'obra especialitzada.

Comparteix a les xarxes