Blog

Blog


Estudi tècnic
Com es pot reduir el nombre de nascuts morts amb l'alimentació?

Com es pot reduir el nombre de nascuts morts amb l'alimentació?

02 de agost de 22 - Estudis

Josep Rius. Tècnic de Rotena.

La incorporació de l'alimentació electrònica per a les truges ha obert un camp de possibilitats per millorar el seu benestar i la productivitat. Un dels grans avantatges de tenir aquest tipus d'equips a les granges és que permet disposar d'una eina actualitzada amb què poder aplicar els nous avenços que genera i ofereix la investigació científica, que comença a donar els seus fruits després de l'experimentació que s'hi està duent a terme des que es van començar a implementar aquest tipus d’equips.

Una de les grans aportacions és la possibilitat de disposar d'un sistema d'alimentació que pot oferir menjar durant les 24 hores del dia, fet que ha permès que es puguin realitzar tot tipus de proves alimentàries impensables abans que s'introduïssin aquest tipus de dispositius , com, per exemple, la relació existent entre el temps transcorregut entre l'últim àpat de la truja, l'inici del part, la durada del mateix, i la seva correlació amb els garrins nascuts morts.

No és un tema nou, però sí que ho és disposar de les eines necessàries per aplicar-lo. Si no se'n disposa, es depèn de l'horari dels cuidadors per alimentar els animals, que sovint no es correspon amb les seves necessitats.

Els garrins nascuts morts

Com ja sabem, quan parlem de nascuts morts caldria diferenciar entre els que ja són morts abans del part i els que moren durant el part. En aquest cas, només ens centrarem en els que moren per asfíxia durant un part prolongat, sense oblidar que hi ha factors predisponents en la morfologia dels garrins i la placenta que ja són presents abans que comenci el part (C. Farmer, S.A. , Edwards, The suckling and weaned piglet, Wageningen Academic Publishers, pàg. 9-39).

En general, hi ha diversos aspectes que poden incidir en l'augment de la durada del part:

 • Ventrades nombroses. Una major quantitat de garrins pot provocar un part més llarg i complicat per a la truja, així com una menor uniformitat de la ventrada. En especial, els garrins petits es troben en risc més alt.
   
 • Condició corporal. Les truges obeses o amb excés de greix dorsal han demostrat tenir una durada del part més alta i una propensió a tenir un part feble i distòcic. Solen ser animals poc àgils per realitzar moviments abans i durant el part i la dificultat respiratòria dels quals tendeix a augmentar quan la temperatura i humitat són altes (Gràfic 1).

partos en granja cerdos

Gràfic 1. Efecte de l'espessor de greix dorsal en la durada del part (Oliveiro, 2010).

 • Benestar. El dolor i l'estrès anterior al part i durant aquest poden afectar la síntesi d'hormones com l'oxitocina i la prolactina, afectant la durada del part i la producció de llet. La lesió i la inflamació associades amb el part (especialment a la distòcia) poden tenir efectes negatius sobre el benestar i la productivitat. Investigacions amb parideres lliures demostren que el subministrament de material per a la construcció de nius abans del part en redueix la durada i el percentatge de garrins nascuts morts en comparació dels controls sense substrat rellevant.
   
 • Control ambiental. No disposar d'una bona circulació d'aire per a l'intercanvi de gasos i una disponibilitat d'oxigen adequada abans i durant el part afecta la freqüència cardíaca i respiratòria, a causa de l'increment metabòlic per a diversos processos fisiològics, com la contracció uterina.
   
 • Cicle productiu. En primerenques, ja sigui per la novetat i inexperiència o perquè els garrins són massa grans, i en cicles avançats amb ventrada nombroses, les truges es cansen abans, perllongant la durada del part.

L’alimentació abans del part

El procés de transició de la truja gestant a lactant és un període crític per mantenir la seva salut i productivitat. Per regla general, de l'energia que ingereix una truja en gestació, el 70% o més s'utilitza per cobrir les necessitats de manteniment, i només al voltant del 30% s'usa per a la producció (fetus, placenta, líquid amniòtic, membranes, úter ). Els dies previs al part, la truja augmenta de manera important la seva demanda de nutrients per satisfer el creixement fetal i de la glàndula i teixits mamaris, com a preparació per a la producció de calostre i llet. Davant d'aquestes necessitats, les truges entren en un balanç energètic negatiu i metabòlicament passen d'un estat anabòlic a catabòlic per, a través de les reserves corporals, intentar mobilitzar la forta demanda nutricional a què són sotmeses (per exemple, els garrins doblen el seu pes en les dues darreres setmanes de gestació). Com ja sabem, cal evitar els extrems i tenir en compte que un balanç energètic negatiu moderat en aquests 10 dies prepart té beneficis en la producció de llet (Alonso i Palomo, 2021).

Aquesta demanda nutricional estarà supeditada, entre d'altres, al pes, la condició corporal i les reserves de la truja, les seves necessitats de creixement i manteniment, la mida de la ventrada i la seva habilitat per mobilitzar energia i minerals, en concret el calci i el zinc.

L'alimentació amb dietes de gestació té una baixa densitat proteica i energètica, mentre que les de lactació tenen un elevat contingut de proteïna i energia, a més de nivells-qualitat de fibra i calci digestible/fòsfor digestible molt diferents, cosa que implica un salt tant quantitatiu com qualitatiu que hem de tenir en consideració. A la pràctica, en granja, limitats moltes vegades per factors infraestructurals i de maneig, la transició d'un pinso a un altre es fa com més convé, i no necessàriament de la forma més òptima des del punt de vista nutricional (Alonso i Palomo, 2021). Per descomptat, el més òptim seria incloure un pinso de peripart amb la composició adequada per fer front a les necessitats nutricionals de les truges en el delicat període de transició.

L’energia abans i durant el part

El 2017, un estudi del Departament de Ciència Animal de la Universitat d'Aarhus (Dinamarca) dirigit per Peter K. Theil va demostrar que garantir un subministrament continu d'energia amb una dieta alta en fibres a les truges durant els dies previs al part millora notablement el potencial d'augmentar la supervivència i vitalitat dels garrins.

L’estudi va comparar dos grups d’animals:

 • Grup 1: Truges alimentades tres vegades al dia de forma convencional, coincidint amb l’horari laboral dels operaris.
   
 • Grup 2: Truges alimentades quatre vegades al dia amb dosificadors electrònics amb intervals de sis hores.

Els resultats van mostrar que es va reduir la durada del part i la quantitat dels garrins nascuts morts en les truges del Grup 2, perquè disposaven de més energia per fer front al part. Concretament, les truges que van començar a parir tres hores després de la darrera ingesta d’aliment van tenir un part més llarg en comparació de les truges que van començar a parir dins de es tres hores posteriors a la darrera ingesta. Si el part va començar sis hores o més després de la darrera ingesta, la durada del part va ser encara més gran, la qual cosa va comportar una quantitat significativament superior de nombre de garrins nascuts morts.

Peter K. Theil emfatitza que no és una bona solució augmentar el subministrament d’aliment diàriament, perquè això no serà de cap ajuda. El veritable problema és que el midó s'absorbeix als intestins en forma de glucosa, i això passa entre les primeres quatre i sis hores després de l'alimentació.

Un part perllongat degut a l'esgotament de l'energia abans i durant el part fatiga. Com més gran sigui el temps des de l'última alimentació fins que comenci el part, més gran serà la durada del part, per tant, més gran serà el risc de garrins nascuts morts, i hi haurà una major necessitat d'assistència al part, amb el consegüent risc de infecció.

Com ajustar un horari per repartir l’energia amb el Dositronic M?

Realment es pot fer el que es vulgui. A la taula 1 tenim un exemple amb 4 períodes d'alimentació amb sis hores entre ells:

periodo alimentacion cerdas
Taula 1: Exemple amb quatre períodes d’alimentació.

A la taula 2 tenim un altre exemple amb cinc períodes d'alimentació, amb quatre hores entre ells durant la nit i cinc hores durant el dia. En aquest cas, s'ha potenciat l'oferta durant la nit perquè en aquesta granja van analitzar la freqüència de parts i van concloure que un percentatge més gran de truges parien a la nit.

cerdas lactantes
Taula 2: Exemple amb cinc períodes d’alimentació.

Per estimular les truges a aixecar-se, menjar i beure, el sistema ofereix una petita porció que es pot configurar a l'inici de cada període d'alimentació. El cuidador que està a parideres compta amb un pràctic sistema de leds de diferents colors que us informa de com estan menjant les truges.

Conclusió

La incorporació de l’alimentació electrònica per a les truges, en aquest cas lactants, aporta multitud d’avantatges que permeten millorar el rendiment dels animals. Tenir l'opció d'assegurar el subministrament d'energia de manera constant durant tot el dia abans del part n'és una. Reduir la durada del part no només té conseqüències en la disminució del nombre de nascuts morts, sinó que també contribueix directament a millorar la vitalitat dels garrins que neixen vius. Tot això, acompanyat d'una correcta gestió de l'alimentació durant el període de transició ajuda a millorar la qualitat i la quantitat del calostre, l'adaptació de la truja al revolt de lactació, la producció de llet i la supervivència dels garrins, sense oblidar la millora en el benestar de truges i garrins i el benefici econòmic que comporta.

Algunes granges amb Dositronic M han decidit aplicar aquest tipus d’alimentació en prepart. Falta temps per treure conclusions, però aquelles en què fa més temps que ho apliquen (5 mesos) han aconseguit reduir els nascuts morts en 0,4.

 


El nombre de garrins nascuts morts augmenta quan augmenta el temps des de l'última alimentació fins al final del part (Theil, 2017).

Comparteix a les xarxes