Blog

Blog


J. Briñón: “El Dositronic ens mostra les truges amb millor producció”

J. Briñón: “El Dositronic ens mostra les truges amb millor producció”

28 de juliol de 22 - Casos d’èxit

Disposar d’unes instal·lacions que ofereixin el màxim benestar possible per als animals és un dels principals objectius de Copiso, una de les empreses més importants de la província de Sòria pel que fa a facturació i una de les més destacades en l’àmbit nacional pel que fa a la producció porcina. Sota aquesta premissa, la d’oferir el millor benestar animal, la companyia ha construït una nova granja a la localitat d’El Portillo de Sòria, amb capacitat productiva de 2.763, en la qual Aviporc (distribuïdor de Rotecna) ha participat oferint assessorament i aportant l’equipament integral de totes les instal·lacions.

LA GRANJA

Les noves instal·lacions de Copiso s’han construït amb les millors condicions de benestar animal, comoditat per als treballadors, eficiència energètica i respecte cap al medi ambient. Tal com explica Javier Briñón, director comercial d’Aviporc, “la meta que ens hem plantejat ha estat posar tot el nostre esforç i coneixement en la construcció d’aquesta granja, amb la finalitat de poder obtenir els millors resultats productius”.

DOSITRONIC M

Les maternitats d’aquestes noves instal·lacions compten amb el sistema d’alimentació electrònica per a mares de Rotecna, Dositronic M. Concretament, s’han instal·lat un total de 660 Dositronic M amb l’electrovàlvula per dispensar aigua.

Com declara el Paulo Rodrigues, tècnic de Copiso, “vam optar per l’alimentació electrònica per tal de no dependre de la regulació manual. D’aquesta manera, no es veu reduïda l’atenció cap als animals durant el cap de setmana, permet que les truges consumeixin aliment tantes vegades com sigui necessari, permet obtenir informació a temps real del consum i possibilita l’estalvi de pinso”, i afegeix: “Concretament, ens vam decidir pel Dositronic M perquè ja teníem experiència amb aquest sistema, ja que el tenim instal·lat en dues granges més, pel senzill que és el seu maneig, la seva robustesa, i el servei tècnic que ens proporciona l’empresa instal·ladora”. Per la seva part, Briñón afegeix altres raons per les quals Copiso ha optat pel Dositronic M, com són els resultats de consum obtinguts a les altres granges de l’empresa soriana amb aquest sistema, i el pes que els animals assoleixen quan són deslletats.

A més dels avantatges ja mencionats, Rodrigues detalla que el Dositronic M també facilita el treball del personal de la granja, ja que el sistema permet aplicar corbes d’alimentació individualitzades per a cada animal, les quals es poden automatitzar. “Treballem amb dues corbes, una per a primerenques, i una altra per a multípares, però quan és necessari o volem fer proves, hem arribat a treballar amb fins a quatre corbes diferents”, explica.

Pel que fa al fet de disposar de les dades de consum digitalitzades, Briñón assegura: “Això ens permet tenir un control del consum de l’aliment per cada truja i, d’aquesta manera, posteriorment podem valorar quines truges ens estan donant millor producció amb un consum òptim de pinso”. I Rodrigues afegeix: “Tenir tots els consums després del deslletament ens permet analitzar les correlacions que existeixen entre l’acompliment reproductiu de les truges i la seva alimentació durant aquesta fase, D’aquesta manera, podem adequar el maneig per obtenir els millors resultats possibles”.

La granja també compta amb altres solucions de Rotecna com dosificadors, panells, sistemes de distribució de pinso, slats, vàlvules, nius per a garrins, etc. I és que, com assegura el director comercial d’Aviporc, “portem prop de 30 anys treballant amb Rotecna i mantenim una relació molt fructífera gràcies a que les dues empreses hem pogut créixer, aprendre, innovar i millorar fins al punt d’arribar a construir granges d’aquestes característiques, úniques al món”.

BIOSEGURETAT

“La bioseguretat en qualsevol de les nostres instal·lacions és primordial, i sabem que per aconseguir els millors resultats productius i garrins de qualitat la sanitat de la granja ha de ser excel·lent”, apunta Rodrigues. En aquest sentit, les instal·lacions de Copiso compten amb unes estrictes mesures de bioseguretat externa, tant pel que fa a la recepció del pinso, materials i, per descomptat, als animals, així com internes per al personal que treballa a la granja. Algunes d’aquestes mesures són la ubicació de la granja a més de 5 km de qualsevol altra granja, la instal·lació d’un arc de desinfecció per l’entrada de vehicles, l’entrada de combustibles a la granja en tres passos diferenciats, la instal·lació d’una incineradora per a cadàvers per evitar l’entrada d’un camió de recollida, etc.   

Comparteix a les xarxes