Blog

Blog


Estudi tècnic
Quins avantatges aporta treballar amb nius en transició?

Quins avantatges aporta treballar amb nius en transició?

14 de abril de 20 - Estudis

La progressiva reducció de l’ús d’antibiòtics a la cria de la ramaderia porcina ha fet que es posin al descobert certs aspectes que abans passaven més desapercebuts, com instal·lacions poc adequades per garantir el confort tèrmic/ambiental dels garrins. Aquest dèficit ha posat de manifest una tendència que els ramaders de porcí han pogut comprovar en els darrers anys: el preocupant augment del nombre de baixes de garrins durant el deslletament (Gràfic 1).

Gràfic 1 

Tendència mortalitat en el deslletament en els darrers anys. Font: SIP Consultors (Gener 2020).

La temperatura ideal pels garrins acabats de deslletar és de 28/30 graus, i va disminuint proporcionalment durant el seu creixement. Durant l’hivern, obtenir aquesta temperatura pel total de metres cúbics de les sales de deslletament és, en molts casos, insostenible, per la qual coses alguns ramaders opten per disminuir la temperatura per minimitzar els costos (sense mencionar el fet de que per algunes instal·lacions és impossible assolir aquestes temperatures). Si a això li sumem que els garrins estan exposats, sense cap tipus de refugi, als corrents amb temperatures de l’aire molt per sota del que s’aconsella, ja tenim el còctel adequat perquè apareguin tot tipus de malalties i es vegi minvada la seva capacitat de creixement.

Què podem fer per evitar aquest problema?

La inclusió d’un niu als corrals de deslletament minimitza aquestes carències, ja que ens permet crear un espai de confort tèrmic lliure de corrents d’aire i amb la temperatura ideal perquè els garrins puguin créixer satisfactòriament, el què equival a aconseguir un mitjà adequat per preserva la seva salut i un estalvi substancial en costos de calefacció.

Dos climes enlloc d’un

Amb dos climes (un a la sala i un altre a l’interior del niu) no només s’estalvia en la quantitat d’energia necessària per aconseguir la temperatura ideal (en aquest cas, menor, perquè no és necessari elevar-la tant, ni a la sala ni al niu), sinó que també influeix en la grandària de l’equip de calefacció amb sistemes hidràulics. En un niu ben condicionat, la temperatura inicial per assolir els 28/30 graus necessaris només ha de ser de 22/24 graus, ja que els sis graus de diferència s’aconsegueixen amb la coberta del niu, que evita la dissipació de la temperatura (Gràfic 2).

Gràfic 2

Guany de 6ºC amb el niu. La coberta no ha de superar els 1,6 metres de longitud.

Ara bé, no tot s’hi val per aconseguir elevar la temperatura a l’interior del niu. Es recomana que el niu no superi els 1,6 metres de longitud, i que l’ala fixa de l’aleró no superi els 12 centímetres, perquè d’aquesta manera garantim una correcta renovació de l’aire a l’interior del niu.

També és important tenir en compte que les corrents d’aire procedents de la fossa dels purins no han d’afectar a la zona de confort ubicada al niu. Per això s’ha de disposar d’una zona sòlida entre el niu i la fossa, que eviti que la corrent d’aire impacti directament a la zona de descans. És recomanable dimensionar bé la fossa de purins y calcular bé la seva capacitat per evitar sobredimensionar-la més del necessari (Gràfic 3).

Gràfic 3

Es recomana disposar d’una zona sòlida entre la fossa i el niu per evitar les corrents d’aire. S’ha d’evitar que les corrents d’aire de la fossa de purins afectin a la zona de confort.   

Per al disseny de corrals nous és important tenir en compte que la capacitat del niu ha de ser la que marqui la quantitat de garrins per corral. Per calcular-la s’ha de tenir en compte tant el pes dels garrins al deslletament com el seu creixement durant els dies d’estada a la sala fins al seu posterior trasllat.

Comparteix a les xarxes