Blog

Blog


Estudi tècnic
Beneficis de treballar amb nius en maternitats

Beneficis de treballar amb nius en maternitats

19 de novembre de 19 - Estudis

Josep Rius. Departament tècnic de Rotecna

Els nius són una eina útil per aconseguir una major taxa de supervivència i un pes més elevat dels garrins al deslletament. Contribueixen a crear un espai de protecció per als acabats de néixer, lliure de corrents d’aire, i a garantir una temperatura òptima per als garrins, ja que mantenen una temperatura adequada per a les truges a les sales de maternitat.

És molt important mantenir la temperatura ideal del garrí a l’interior del niu durant tota la lactació per aconseguir que tota la seva energia es destini al creixement, i evitar que utilitzi aquesta energia per termorregularse. El rang de termoneutralitat del garrí va disminuint proporcionalment al seu creixement (vegeu gràfic).

Els beneficis del treball amb nius s’incrementen quan aquests ofereixen la possibilitat de tancar-se amb tanques. Alguns dels casos pràctics que ho evidencien són els següents:

- Durant el part, que s’utilitza la tanca per assecar i recuperar la temperatura corporal dels garrins acabats de néixer. Aquesta tasca és especialment recomanable en garrins petits, dèbils o que per algun motiu pateixen hipotèrmia. Utilitzar palla o paper triturat i aprofitar l’alta temperatura del niu ajuda a que es recuperin. Un cop estiguin eixuts i calents (passats 20-30 minuts) estaran en una immillorable condició física per encalostrar-se amb tota l’energia disponible.

- Per encalostar per torns (split-nursing). Durant el part i especialment en ventrades nombroses, l’ús de la tanca és una bona eina per establir torns d’alletament. D’aquesta forma es garanteix el bon encalostrament de tots els membres de la ventrada.

- Per acostumar als garrins a reconèixer el seu espai de confort i refugi enfront del risc d’aixafament quan la truja s’aixeca o s’ajeu. Un cop encalostrats, tancar els garrins durant 20-30 minuts (2/3 vegades durant un dia acostuma a ser suficient) els ajuda a reconèixer el niu. Aquesta pràctica  farà que els garrins entenguin que després de mamar han d’anar al niu per descansar confortablement sense corrents d’aire o fred, la qual cosa disminueix el percentatge de baixes per aixafament, i millora el pes del garrí al deslletament.

- Per realitzar tractaments específics. Les tanques dels nius faciliten el treball amb els garrins en els casos en què és necessari aplica’lshi tractaments injectables o orals preventius o curatius, com administra’ls-hi  ferro, tractar diarrees, administrar vacunes, o bé controlar als animals, llimar les dents, etc.

Comparteix a les xarxes