Blog

Blog


I + Porc, clúster espanyol de productors de bestiar porcí

I + Porc, clúster espanyol de productors de bestiar porcí

15 de octubre de 20 - Noticies

Un any després de la seva creació, I+Porc, el clúster nacional de productors de bestiar porcí, ha desenvolupat diverses accions amb l’objectiu de millorar la competitivitat d’un sector clau en l’economia espanyola. Per conèixer més detalls d’aquesta associació, parlem amb la seva gerent, Alba García. 

Com va sorgir la possibilitat de crear el clúster I+Porc?

La llavor d’I+Porc va ser una proposta del Govern d’Aragó al sector perquè la comunitat autònoma comptés amb un clúster autonòmic de porcí. No obstant això, el sector ràpidament va identificar que s’havia d’apostar per un clúster nacional que aglutinés la producció porcina de tot el país. D’aquesta forma, I+Porc, el Clúster Espanyol de Productors de Bestiar Porcí, es va constituir a finals de 2018 com una entitat totalment privada i va començar a ser operatiu el 2019 amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses associades mitjançant la cooperació i la innovació, donant respostes eficaces als reptes del sector. Les activitats de les empreses participants, complementades amb la promoció de la innovació i la investigació conjunta, són les eines fonamentals perquè des d’I+Porc s’afavoreixi l’increment de la productivitat i la sostenibilitat general de la indústria.

Quins són els objectius o línies d’actuació del clúster?

I+Porc pretén situar la producció porcina espanyola en l’avantguarda global, posant el focus en la sostenibilitat, el benestar animal, la innovació, l’eficiència i la tecnificació, amb l’objectiu que el sector sigui reconegut en l’àmbit internacional com un sector sostenible, dinàmic, modern, innovador, eficient, segur i d’alta qualitat. El clúster permet que els seus socis tinguin accés a recursos especialitzats, i així poder fomentar l’ocupació i la capacitació dels professionals del sector, desenvolupar programes d’I+D+i, potenciar la col·laboració multidisciplinar entre diverses institucions, etc., actuant sempre com a coordinador entre els socis industrials i les comunitats cientificotècnica i educativa.    

Qui forma part d’I+Porc?

Comptem amb dos tipus de socis: els productors de bestiar porcí i els tecnològics (proveïdors de coneixement, prioritaris en els projectes d’innovació que impulsem des del clúster); són també membres del clúster els nostres col·laboradors (la resta d’empreses que participen en el procés de producció). L’única diferència entre els socis i els col·laboradors és que els últims no tenen vot en l’assemblea.

Què comporta formar part del clúster?

Entenem que és un motor d’activació i vinculació entre els diferents actors de la indústria, que facilita el contacte entre empreses i altres agents del mateix negoci per aprofitar la transversalitat del sector. A més és un mitjà per accedir a projectes d’interès comú, tant a nivell nacional com internacional. Així doncs, ha de recollir i identificar les tendències i necessitats del mercat o ampliar la visió de l’empresa sobre el negoci. L’única obligació formal que comporta pertànyer al clúster és estar al corrent de les quotes. No obstant això, el més ideal és que els socis siguin tan actius com sigui possible i participin de les comissions de treball.

Entre les accions dutes a terme des d’I+Porc, es va desenvolupar un projecte de generació d’ocupació en col·laboració amb Creu Roja. En què va consistir?

Aquesta col·laboració s’inclou en el marc de col·laboració entre Creu Roja Zaragoza i el programa “Reto Social Empresarial – Alianzas por la Inserción Laboral”. Va ser un projecte pilot pioner a Espanya que buscava la millora de l’ocupabilitat de persones amb majors dificultats, participants en programes d’intervenció social, amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’integració social d’aquest col·lectiu a través de la seva inserció laboral en el sector porcí. L’objectiu era oferir-los un pla formatiu específic i de qualitat, i la realització de pràctiques no laborals el resultat de les quals fos la millora de l’ocupabilitat i, per tant, facilitessin la inserció professional dels alumnes en un sector innovador i en creixement. Aquesta iniciativa es va desenvolupar a Ejea de los Caballeros (Aragó), on van començar 16 persones; nou van aprovar la part teòrica-pràctica i tots van acabar amb una opció per incorporar-se al mercat laboral. L’èxit del programa ens ha portat a que s’hagi signat l’acord de col·laboració amb Creu Roja Nacional per estendre aquest projecte a altres comunitats.  

 

Imatge del projecte d'inserció laboral realitzat juntament amb Creu Roja. Foto: i+Porc.

D’altra banda, a Aragó heu posat en marxa un cicle de FP Dual de Producció Agropecuària especialitzada en porcí. Amb quina finalitat oferiu aquesta formació?

La proposta d’aquesta formació sorgeix de la necessitat que té el sector de comptar amb una mà d’obra qualificada i especialitzada. Actualment, no existeix una formació reglada que doni resposta de forma homogènia a les necessitats de treball en les granges actuals. Fins ara, l’esforç en matèria de formació l’assumien internament les empreses. Aquest curs no només serà reconegut econòmicament, a través de la beca associada, equivalent al salari mínim interprofessional, sinó que proporcionarà una titulació oficial als alumnes. En definitiva, es tracta d’apropar el sector porcí als joves, fer que el coneguin i despertar vocacions. La FP Dual permet tenir una formació generalista en el centre i una formació complementària actualitzada, especialitzada i de màxima qualitat en empreses. Aquest projecte ja es va iniciar l’any passat a Àvila, aquest any s’ha implementat a Aragó i la idea és estendre-ho a altres comunitats el curs 2021-2022.

Quins són els reptes del sector en els quals I+Porc treballa?

Des d’I+Porc pretenem donar resposta als reptes que es plantegen en la producció de bestiar porcí a través de la innovació i el treball conjunt. La nostra tasca es desenvolupa a partir de les comissions de treball que tenim definides: en la comissió d’innovació ens dediquem a tot allò relacionat amb les noves instal·lacions, tecnificació, digitalització, la nutrició sostenible i de precisió i el manteniment de la sanitat animal enfront de diverses amenaces; pel que fa a la comissió de medi ambient, el principal repte és la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió dels purins i, com comentàvem, la comissió d’ocupació i formació treballa per la professionalització del sector com a eina de millora de la seva reputació.

Comparteix a les xarxes