Blog

Blog


M.A. Samoza:

M.A. Samoza: "Els productes Rotecna ens aporten excel·lents resultats"

04 de març de 21 - Casos d’èxit

L’any 1998, David Samoza, Maria Antonieta Samoza i José Ángel Herrera posaven en marxa el seu projecte ramader a Veneçuela: Granjas Porcinas Purolomo, C.A. Amb una llarga tradició familiar, que es remunta a 1967, aquests ramaders han especialitzat i tecnificat la seva producció, que actualment està destinada a empreses càrniques de tot el territori veneçolà.

productos rotecna venezuela
David Samoza, Maria Antonieta Samoza i Jose Ángel Herrera en una de les seves granges. Foto: Purolomo. 

Per què van decidir dedicar-se a la ramaderia?
Primerament, perquè fa 25 anys el nostre negoci principal era la producció d’aliments per a animals i, en segon lloc, per tradició familiar, ja que els nostres pares s’han dedicat a la ramaderia durant molts anys. Aleshores, vam voler seguir els seus passos i apostar per una millora en la ramaderia porcina veneçolana.

Com van ser els primers anys com a ramaders al capdavant de la granja?
Recordem que els nostres inicis van ser força difícils, principalment per qüestions sanitàries. Amb el temps hem implantat un pla de vacunació, hem millorat el maneig dels animals i hem aconseguit millores importants en temes genètics.

Com ha evolucionat la granja des dels seus inicis?
Al llarg de tot aquest temps s’han produït molts canvis. Hem tingut daltabaixos que han depès de la situació socioeconòmica del país. Des de fa uns anys estem experimentant un creixement continu de les nostres instal·lacions, i per tant, del nombre d’animals.

Com es distribueix la granja?
Tenim una producció complerta a les nostres instal·lacions, les quals es divideixen en tres parts: primer tenim un lloc per a mares on neixen els garrins i són deslletats després de 21 dies; a la segona part de la granja hi arriben els garrins deslletats i hi romanen durant 10 setmanes; finalment, la tercera part de la granja allotja els animals fins que assoleixen les 24 setmanes, moment en què van a l’escorxador.

"Treballar amb una marca líder en innovació porcina ens permet destacar sobre els nostres competidors."

Amb quin personal compten?
Cada una de les unitats productives compta amb un responsable (veterinari o enginyer). A més, tenim uns 70 treballadors que són tècnics en agronomia  i treballadors qualificats. Tots ells es distribueixen les tasques per àrees de treball, depenent de la unitat productiva que ocupen.

Amb quins equips Rotecna compten a les seves granges?
Recentment hem adquirit 200 places de part amb els seus terres de plàstic, sistemes d'arrossegament i tremuges. En maternitat, comptem amb les menjadores tubulars per a engreix Grow Feeder i Swing R3. En breu, instal·larem també els Ni-2 en maternitat.

"D’aquest producte hem de destacar la seva gran capacitat d’emmagatzematge d’aliment i que el seu malbaratament és mínim."

Per què van apostar pels productes Rotecna?
Per la seva qualitat. Els equipaments Rotecna aporten excel·lents resultats. Treballar amb una marca líder en innovació porcina ens permet destacar sobre els nostres competidors.

Quins productes Rotecna destacaria pels beneficis que els hi aporta?
Des de fa anys que treballem amb la tremuja Grow Feeder. D’aquest producte hem de destacar la seva gran capacitat d’emmagatzematge d’aliment i que el seu malbaratament és mínim.

També tenen instal·lat el Feeding Ball a maternitat. Per què el van escollir?
Amb el Feeding Ball hem millorat el magatzematge d'aliment; a més, que la truja tingui en la seva pròpia menjadora el que desitja menjar aporta grans avantatges. Altres factors que ens van fer decantar-nos per aquest equip van ser el mínim desaprofitament d'aliment i que els treballadors no hagin d'alimentar tres vegades al dia, com fèiem fins ara.

També tenen instal·lada la Swing R3...
Vam instal·lar aquest producte principalment per la seva qualitat i per l'estalvi, perquè suposa un menor desaprofitament d'aliment, menys mà d'obra, i també perquè és un sistema automàtic. Es tracta d'una tremuja molt eficient que ens ha permès millorar la productivitat de la nostra explotació i els índexs de conversió alimentosa perquè, al no haver-hi desaprofitament d'aliment ni, cap mena de restricció, el treball per als grangers és molt més fàcil.

"Seguim un estricte pla de vacunació, el qual es compleix al peu de la lletra, per a prevenir als animals de diverses malalties."

Quines mesures apliquen per prevenir problemes sanitaris?
Seguim un estricte pla de vacunació, el qual es compleix al peu de la lletra, per a prevenir als animals de diverses malalties. A més, controlem amb especial atenció al personal que entra i surt de les instal·lacions per a mantenir sempre les millors condicions d'higiene. En aquest sentit, no es permet l'accés a les unitats productives a persones alienes a la granja. Pel que fa al vestuari, comprovem que tots els treballadors tinguin el seu uniforme en els seus respectius llocs de treball, perquè només es pot entrar amb roba de granja. També desinfectem minuciosament totes les àrees de l'explotació, i controlem el maneig de tot dins - tot fora.

Finalment, quins reptes de futur es plantegen?
El nostre propòsit principal és continuar creixent. A mitjà termini, volem augmentar la capacitat de la nostra granja fins a 2.500 mares i produir el major nombre possible de quilos de carn, tot això al mínim cost.

Comparteix a les xarxes