Blog

Blog


Mercats, la SIGE i el PRRS centren la jornada tècnica de l'AVPA

Mercats, la SIGE i el PRRS centren la jornada tècnica de l'AVPA

04 de març de 22 - Noticies

Aragó és el principal productor de porcí a Espanya. No obstant això, l'augment dels costos energètics i de producció, i el descens de les importacions xineses de carn de porc, que han enfonsat el preu del porc viu, han dibuixat un nou horitzó amb importants reptes que els productors aragonesos hauran d'afrontar. Aquestes qüestions han estat tractades en la jornada tècnica que l'Associació de Veterinaris de Porcí d'Aragó (AVPA) ha celebrat en el Palau de Congressos d'Osca.

La Xina continua jugant un paper molt important en el mercat de la carn de porc. Així ho va explicar Alberto Alvárez, de Zoetis España, que va assegurar que, tot i el descens de les importacions xineses, el gegant asiàtic es manté com el major importador a nivell mundial de carn de porc. No obstant això, el seu govern ja ha anunciat que té intenció de reduir les seves importacions. “Durant el 2021 la Xina ha recuperat un 11% de la seva producció”, va apuntar, i va afegir: “malgrat això, la seva recuperació ha estat fictícia, perquè produeixen el mateix, però de menys qualitat”. Davant les previsions de la disminució de les importacions xineses, es presenten oportunitats interessants en altres països com el Japó, que és un mercat que cada vegada demanda més carn fresca (no congelada); Corea, que està demandant molta carn espanyola; Filipines, que es perfila com un mercat interessant on exportar subproductes que aquí no tenen sortida; i el Regne Unit, per l'abandó de mà d'obra en el sector porcí que ha provocat el Brexit. Davant aquestes oportunitats, el repte que el porcí espanyol ha d'afrontar passa per maximitzar la sostenibilitat i el benestar animal.

Els reptes esmentats estan estretament vinculats amb l'aplicació del nou Sistema Integral de Gestió de les Explotacions de Bestiar Porcí (SIGE). Sobre aquesta qüestió, Enrique Novales, director general de Qualitat i Seguretat Alimentària d'Aragó, va explicar que aquest document permetrà unificar tota la informació de la granja, i haurà de ser actualitzat cada cinc anys, tret que hi hagi algun canvi en la granja. “El veterinari exercirà un rol important en l'elaboració d'aquest pla atenent qüestions de bioseguretat, sanitat, higiene, etc.”, va detallar Novals. Els principals avantatges d'aquest recurs seran l'ús eficient de recursos, la integració a un mateix nivell de totes les qüestions rellevants de granja, i la reducció de documentació.

Les soques d'alta virulència van centrar l'última part de la jornada tècnica. Referent a aquest tema, Cinta Prieto, de la Universitat Complutense de Madrid, va destacar que les soques del PRRSV difereixen en virulència, tant en el cas de PRRSV-1 com en el de PRRSV-2. En aquest sentit, va afegir que la virulència pot considerar-se una variable contínua i que les soques de major virulència semblen tenir una major capacitat de transmissió i major facilitat per eludir la resposta immunitària prèvia. Per part seva, Gerard Martín, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va explicar que des de 2020 s'ha detectat una proporció important de brots del PRRSV1 (Rosalía) amb una virulència atípica. Finalment, Jordi Baliellas, de GSP Lleida, va oferir un repàs pels diferents brots de PRRS detectats en els últims anys, així com en el seu patró de difusió. Davant l'amenaça d'aquest virus, va incidir en la important necessitat de la bioseguretat.

Comparteix a les xarxes