Blog

Blog


Quines altres modificacions hauré de fer a la meva granja d'engreix?

Quines altres modificacions hauré de fer a la meva granja d'engreix?

20 de juny de 24 - Noticies

Óscar Toledano. Director comercial Rotecna.

El 7 de març de 2023 es va publicar el Reial decret 159/2023, pel qual s'estableixen disposicions per a l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea sobre controls oficials en matèria de benestar animal, i es modifiquen diversos reials decrets, que s'han d'aplicar a totes les noves granges construïdes després de la seva aplicació i per a les existents a partir del 8 de març del 2025.

Ja vam analitzar detalladament com ens pot afectar l'augment de l'espai mínim lliure necessari per als animals de 85 a 130 kg i el control de les condicions ambientals, així que veurem altres modificacions que haurem de fer a les nostres instal·lacions per ajustar-nos a la nova normativa , i que es refereixen a la disponibilitat de materials d'enriquiment i els sistemes d'alimentació de les granges d'engreix.

S'especifica que els porcs han de tenir accés permanent a una quantitat suficient de materials o combinació de materials segurs, preferentment comestibles, que siguin masticables i explorables, i que permetin unes activitats de recerca i manipulació adequades. Els materials d'enriquiment han de ser tals que els animals mantinguin l'interès per aquests, s'han de substituir regularment, i en tot moment han de ser accessibles a la manipulació bucal. La idoneïtat dels materials oferts es valorarà mitjançant mostreig periòdic i almenys un cop per setmana. En corrals en què els animals tinguin la cua íntegra, no cal aquesta valoració. No obstant això, no es defineix amb quina metodologia es valorarà si el material d'enriquiment facilitat permet una activitat de recerca i manipulació adequades i que els animals no hi perdin l'interès, per la qual cosa només podrem fer aquesta valoració de forma subjectiva.

D’altra banda, s'estableix que, quan els porcs s'alimentin a voluntat, han de disposar d'almenys un punt d'alimentació per cada 20 animals, o per cada cinc animals si són garrins deslletats de fins a 25 kg de pes viu. Tot i que no s'especifica, s'entén que amb punt d'alimentació no es refereix a un punt de caiguda de pinso, sinó a l'espai d'accés al menjar necessari per a cada animal, segons la seva mida, seguint les especificacions del fabricant quant al nombre d'animals per menjadora.

tolva para cerdos
Els porcs alimentats a voluntat han de tenir un punt dalimentació per cada 20 animals. Foto: Rotecna.

També s'especifica que, quan els porcs s'alimentin en grups i no pas a voluntat, o mitjançant un sistema automàtic d'alimentació individual, cada porc tindrà accés a l'aliment alhora que els altres animals del grup. En aquest sentit, interpretem que quan es diu que han de tenir accés a l'aliment al mateix temps que els altres animals del grup, es refereix a en igualtat de condicions, no simultàniament, ja que hi ha sistemes d'alimentació electrònics que alimenten els porcs de engreix de forma consecutiva i controlada, i permeten a tots els animals menjar sense problemes, de la mateixa manera que ho permeten les estacions d'alimentació electrònica de truges gestants amb grups de 15 a 80 animals, segons la tecnologia utilitzada.

A més, s'estableix que tots els animals, independentment del sistema d'alimentació, tindran accés permanent a una quantitat suficient d'aigua de qualitat adequada i neta. Als grups d'animals cal disposar d'un punt abeurador, a una alçada adequada a la de l'animal, per cada 12 porcs. En cas que l'alimentació dels animals sigui líquida o humida, el nombre de punts de beguda es pot reduir en un 50%.

Per acabar, tampoc no es concreta, però s'interpreta, que "un punt abeurador" no és un punt de caiguda d'aigua, sinó l'espai d'accés a l'aigua necessari per a cada animal segons la seva mida, ja que hi ha abeuradors amb més espais per a animals que xumets , i sistemes de vàlvules de nivell que mantenen sempre plens els abeuradors, i que aporten múltiples espais de beguda per punt de caiguda d'aigua. De la mateixa manera, s'entén per alimentació humida aquella en què tenim una menjadora on l'aliment es dispensa en sec, però que disposa de punts d'aigua que permeten als animals barrejar-lo amb l'aigua en ingerir-lo.

Com en el cas dels dubtes sobre com aplicar la reducció de densitats i el control de les condicions ambientals, haurem d'esperar que el Ministeri aclareixi els punts que susciten més interrogants. De tota manera, esperem que, com en el cas de l'adaptació de les granges de mares a la gestació en grup i el deslletament a 28 dies, aquesta nova normativa aporti un augment real del benestar dels animals, que, amb tota seguretat, repercutirà en un augment de la productivitat.

Comparteix a les xarxes