Blog

Blog


A. Iniesta: “Silotronic et permet afinar les necessitas de pinso”

A. Iniesta: “Silotronic et permet afinar les necessitas de pinso”

07 de juliol de 22 - Casos d’èxit

Descendent d'una família de ramaders, l’any 2011 l’Aitor Iniesta va decidir incorporar-se a Expoinor, l'empresa familiar, i va apostar per ampliar l'activitat. Així, a més de donar continuïtat a les granges d'engreix, va posar en marxa una granja de reproducció amb 1.000 mares, que el 2017 va ampliar fins a les 3.000 truges. Després d'anys confiant en Rotecna i els seus productes, aquest 2022 ha instal·lat un total de 39 Silotronics, sistema de control del nivell de les sitges en temps real, per a optimitzar els consums de pinsos i combustibles de totes les seves granges i millorar la logística de comandes de matèries primeres amb la fàbrica de pinsos i la integradora.

Per què decideix dedicar-se a la ramaderia?
Per vinculació familiar. Els meus avis i els meus pares s'han dedicat sempre a la cria de bestiar porcí i a l'agricultura, així que vaig seguir amb la tradició. Fins a la meva incorporació a l'empresa familiar, ells s'havien dedicat sempre a l'engreix i el 2011, quan jo em vaig incorporar, vam començar amb les mares, primer amb 1.000 truges de reproducció i, el 2017, vam ampliar a 3.000 mares, que són les que tenim actualment. També comptem amb 13.500 places de garrins de transició de 6 a 20 quilos, i amb 9.000 places d'engreix.

Recentment, ha instal·lat en les seves granges el sistema de control del nivell de les sitges en temps real Silotronic. Per què va decidir instal·lar aquest sistema?
Principalment per a controlar l’stock de les matèries primeres que tenim en les granges, no sols de pinso sinó també de combustibles. És una manera d'estimar i calcular el consum que tenim dins de cada granja d'una manera diària, supervisar possibles excessos de consum que puguem tenir en algunes naus, i optimitzar la gestió de les comandes de pinsos amb la fàbrica i la integradora, i fins i tot les comandes de combustible.

Quants Silotronics té instal·lats?
Tenim 39 Silotronics instal·lats en quatre granges diferents, 19 en la granja de reproductores, 7 en la granja de transició, 7 en una granja d’engreix i 6 més en una altra granja d’engreix.

Quin és el treball diari que realitza amb el programari de Silotronic?
És molt senzill; obrim l'aplicació i, granja a granja, veiem l'estat en què es troben les sitges i exportem la informació a un Excel per a analitzar els consums. D'altra banda, també tenim la possibilitat de crear alertes perquè, en el cas que el volum en alguna de les sitges baixi d'un determinat nivell, rebem un avís via correu electrònic.

nivel de silos
Aitor Iniesta en la granja situada a Utiel (València). Foto: Rotecna.

Quins són els principals avantatges que destacaria de treballar amb Silotronic?
Per a mi un dels principals avantatges és un tema de temps, ja que no cal revisar manualment cadascuna de les sitges, i fins i tot una qüestió de seguretat, ja que ens evitem certs accidents que es poden ocasionar a l'hora de pujar a les sitges. Finalment, com es tracta d'un sistema informatitzat, reduïm molt la possibilitat de qualsevol error humà. Estem parlant que tenim 39 sitges que, si vols comprovar-les diàriament, necessites una persona que miri sitja per sitja, amb el consegüent error que es pot generar a l'hora de la comunicació entre la persona que les mira, la que rep la informació i la persona que realitza la comanda. D'aquesta manera, el Silotronic ens ofereix una forma molt ràpida i visual de saber en quin estat es troben totes les sitges, el consum que tinc (de pinso i combustible) i fins quan pot durar-me. A més, tota aquesta informació la podem compartir amb la fàbrica de pinsos o amb la persona que s'encarrega de les comandes dins de la fàbrica de pinsos o integradora, per la qual cosa la logística de totes les matèries primeres és més senzilla i còmoda.

Quins beneficis suposa disposar de les dades de les sitges a temps real?
El principal avantatge en la nostra granja el veig en els engreixos, sobretot al final de la criança, quan ja estas traient els animals, perquè et permet afinar molt bé quines necessitats de pinso tens per dia. Sabent el nombre d'animals que et queden i el consum per animal diari, pots afinar molt bé la comanda final de pinso per no quedar-nos amb un excedent de pinso i haver-lo de treure amb una xucladora, amb el cost econòmic que això suposa per al ramader, o deixar-lo en la sitja i que això pugui afectar la posterior criança. Quant a les granges de mares i transició, el Silotronic també és de gran utilitat, però en aquest cas l'utilitzem més per al control dels combustibles, especialment ara que els preus són molt elevats. D'aquesta manera, podem veure si amb possibles ajustos dins de la granja obtenim una millora en el consum de combustible diari o no. Fins i tot, a vegades, si demanem combustible a una fàbrica diferent de l'habitual, podem veure, pels consums en períodes de 6-8 dies, si reuneix les mateixes qualitats a l'hora de la combustió o no.

A nivell de costos, suposa un estalvi econòmic treballar amb Silotronic?
Més enllà de l'estalvi del temps que es dedica a revisar les sitges, que amb el Silotronic és molt poc respecte al mètode manual, la cosa que més et pot ajudar a tenir una rendibilitat econòmica gràcies a l'ús d'aquest sistema és la capacitat de presa de decisió que t'ofereix respecte al que pots fer en la granja per a optimitzar els consums de pinsos i de combustibles.

El software de Silotronic és fàcil de manejar?
És un sistema molt senzill i intuïtiu, no li veig cap complexitat. En el programa informàtic i en l'aplicació està tot molt ben separat per granges, per tipus de pinso, combustibles… De seguida pots veure com estan totes les sitges, ordenar-les per número o noms de sitges. Tens moltes opcions. Jo, personalment, consulto les dades sempre des del mòbil, però també es pot utilitzar des de l'ordinador, des d'una tauleta o des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Comparteix les dades amb la integradora amb la qual treballa?
El programa et permet crear diversos usuaris amb diferents permisos d'accés i modificació de la informació. En aquest sentit, el meu usuari tindria un rol d'administrador, és a dir, el que té accés a canviar qualsevol paràmetre del sistema: pesatge, volum, sitges, granges… A més, alguns operaris de la granja i la integradora tenen uns perfils concrets que només els permeten accedir a consultar les dades de les sitges d'una, dues, tres o de les quatre granges. En el cas de la integradora, accedir a la informació de l'estat de les sitges els ajuda sobretot a controlar els últims dies d'una criança fins al tancament. Fins ara jo li deia a la integradora la quantitat de penso que pensava que havia sobrat, però ara ells saben exactament la quantitat de penso que ha quedat en la sitja, per la qual cosa poden fer el tancament amb dades més exactes.

nivel silos
Imatge dels silos amb el Silotronic instal·lat. Foto: Rotecna.

Quins altres productes Rotecna té instal·lats en les seves granges?
Tenim diversos productes Rotecna. Fa ja uns anys vam instal·lar el sistema Tecnapur per a la gestió de les dejeccions ramaderes, també tenim el sistema d'alimentació electrònica Dositronic en maternitat, i després tremuges, els sistemes de distribució de pinso, dosificadors, sòls… Una mica de tot el ventall que ofereix Rotecna.

En general, què valora de la marca Rotecna?
Els ramaders sempre valorem en qualsevol empresa l'equilibri entre la qualitat i el preu. Per a mi el resultat de qualitat amb Rotecna sempre ha estat molt bo i pel que fa al preu, satisfactori. A més, el servei tècnic que ofereix en productes que requereixen una mica més d'assistència és molt bo i ràpid. Davant qualsevol dubte de seguida actuen.

A nivell sanitari, quines són les seves principals preocupacions?
En l'àmbit nacional, a tots ens preocupa la PPA (pesta porcina africana). De moment, a Espanya, no hem tingut cap cas, i esperem que segueixi així. En l'àmbit particular, treballem perquè totes les granges que tenim continuïn lliures de PRRS, que és una de les principals preocupacions a l'efecte de producció. Ara mateix també ens preocupa la reducció de l'òxid de zinc. No obstant això, al final, si alguna cosa tenim en el sector porcí, és que quan les coses venen malament també sabem reposar-nos.

Davant les amenaces sanitàries, quines mesures de bioseguretat adopta en la granja?
Més enllà de les mesures per a tots conegudes que pràcticament diria que la major part de les granges compleixen, intentem que ningú entri dins de les granges de no ser totalment necessari, i, en cas que s'hagi d'entrar, intentem que sigui en dilluns i demanem un període mínim de 48 hores sense haver estat en una altra granja. Després, en un quilòmetre i mig al voltant de les nostres granges no tenim cap altra granja, tenim doble clos perimetral, tant en quarantena com en la granja de reproductores hi ha instal·lat doble arc de desinfecció, les reproductores externes que ens arriben passen com a mínim quatre setmanes de quarantena, etcètera. Al final es tracta d'intentar, en la mesura que sigui possible, que els animals que hi ha en la granja estiguin protegits de qualsevol afecció externa. Fins al moment, en els onze anys que portem de trajectòria amb les reproductores, mai hem tingut un problema sanitari. Esperem que segueixi així.

Quins reptes de futur es plantegen?
De moment, tal com està la situació, no preveiem cap nova inversió en creixement, per la qual cosa treballarem perquè tot continuï com fins ara, estables, encara que el futur dirà.

Comparteix a les xarxes