Blog

Blog


El sector porcí d'Argentina, en creixement any rere any

El sector porcí d'Argentina, en creixement any rere any

28 de juliol de 21 - Noticies

Des de fa 20 anys el sector porcí d’Argentina viu una etapa de creixement palpable any rere any. A pesar que és un sector petit dins del país, els esforços per a l’eradicació de la pesta porcina clàssica (PPC), la promoció del consum de carn de porc i el desenvolupament de l'exportació han contribuït al fet que el país, tradicionalment importador de productes porcins, passi a ser exportador amb capacitat suficient per a autoproveir-se i desenvolupar el mercat de la carn fresca local. A més, el país es caracteritza per la seva àmplia disponibilitat de superfícies i per posseir condicions agroecològiques apropiades per a la criança de porcs, que permeten respectar el benestar animal i protegir el medi ambient.

Producció

La producció de carn de porc a Argentina compta amb nombrosos avantatges, com són la disponibilitat de blat de moro i soja, dos aliments que formen la base de l'alimentació dels porcs i que suposen el principal cost de la producció, un clima favorable, disponibilitat d'aigua dolça i absència d'amenaces sanitàries. Tot això contribueix al fet que Argentina sigui un dels països amb costos de producció més baixos.

Gràcies a aquests factors, l’any 2020 Argentina va arribar a produir 775.000 tones de carn de porc, una xifra molt elevada si es compara amb la quantitat produïda el 2002, que tan sols va ser de 136.000 tones (Gràfic). Al llarg dels últims 20 anys, la producció ha crescut cada any al voltant d'un 10,3%, amb pics en 2004 (18,3%) i en 2013 (18,1%). El principal destí d'aquesta carn és l'elaboració d'embotits, companatges i altres aliments, i el consum fresc.

produccion porcina en argentina

Exportacions i importacions

En la primera dècada dels anys 2000, Argentina va exportar poca quantitat de carn de porc, però el reconeixement com a país lliure de pesta porcina clàssica (PPC)  va convertir el país en una alternativa comercial molt atractiva. Així doncs, l’any 2008 ja hi havia evidències de les primeres exportacions d'importància, però el creixement va començar a ser significatiu en 2015. Des de llavors, Argentina ha aconseguit col·locar els seus productes de carn de porc en 13 destins, sent la Xina el seu principal mercat, amb un 67% del total d'exportacions.

Actualment, la proporció de les exportacions respecte a la producció total és del 5,4%. D'altra banda, el passat 2020 va ser el primer any amb saldo favorable comercial quant a la relació exportacions – importacions, tant en quantitat com en divises. Donat aquest augment de les exportacions, el govern argentí ha creat aquest 2021 un nou registre per a l'exportació de carn.

Pel que fa a les importacions, cal esmentar que Argentina va importar el 1999 el 50% de la carn de porc que es va consumir. La situació ha estat molt diferent aquest 2020, quan el país només ha arribat al 2% de la importació en relació amb la producció. Gran part de la carn importada procedeix del Brasil i és carn congelada de porc.
 

Consum

Segons dades de l'Associació Argentina de Productors de Porcí, el consum de carn de porc al país en 2017 va arribar a ser de 14 kg per habitant i any, una xifra que mostra una tendència a l'alça en el consum d'aquest aliment al país, especialment si tenim en compte que, l’any 2012, el consum era de 8,6 kg per habitant i any. No obstant això, la xifra és inferior a la del consum de boví, que és la carn més consumida al país (57 kg per habitant i any). Malgrat això, les campanyes de promoció de carn de porc contribueixen al fet que aquest producte cada vegada sigui més present en els plats argentins.

Futur

El sector porcí argentí ha aconseguit uns resultats satisfactoris en els últims anys, i s'ha posicionat com un dels sectors amb major creixement dins de l'àrea agroindustrial del país. A més, la necessitat de reduir el consum de carn de boví i la implementació de polítiques de substitució de carns es presenten com una oportunitat per al desenvolupament i la consolidació de la producció porcina.

Tenint en compte el creixement que s'ha produït en els últims 20 anys, l'augment en el mercat local de la carn fresca i la major participació de les exportacions, s'estima que pel 2030 la producció de carn de porc a l'Argentina superi els 1,4 milions de tones.

Pel que fa a les exportacions, es calcula que podrien superar el 10% del total produït. Sobre aquest tema, la configuració internacional dels mercats presenta escenaris on només podran competir aquells països que puguin autoproveir-se dels recursos necessaris per a la seva pròpia producció, cosa que Argentina compleix amb facilitat.

Amb tot això, i gràcies a la promoció del consum i del desenvolupament de nous canals de comercialització, la carn de porc ha trobat un lloc als plats dels argentins, i compta amb un important marge de creixement. Per tot això, en els pròxims anys ha de ser prioritat reforçar els controls sanitaris per mantenir el bon estatus aconseguit (el porcí argentí està lliure de les principals malalties que afecten l'espècie), millorar en temes com la sostenibilitat, l'impacte mediambiental o l'ús responsable dels antibiòtics. Així doncs, Argentina compta amb tots els avantatges per a arribar a ser un gran productor porcí.

Comparteix a les xarxes