Blog

Blog


El primer cicle de FP Dual de Producció Porcina arrenca a Àvila

El primer cicle de FP Dual de Producció Porcina arrenca a Àvila

07 de novembre de 19 - Noticies

Coincidint amb l’inici d’un nou curs escolar, el passat mes de setembre es va posar en marxa a Àvila el primer cicle de Formació Professional Dual Agropecuària Porcina, uns estudis que sorgeixen de la demanda del sector per comptar amb professionals qualificats a les explotacions. Alberto Pascual, vicepresident de la Federació d’Associacions de Productors de Bestiar Porcí de Castella i Lleó (Feporcyl), ens explica com sorgeix aquesta iniciativa i com es desenvoluparà el curs.

Per què sorgeix la necessitat de posar en marxa aquest curs de Formació Professional Dual Agropecuària a Àvila?

Per una banda, perquè volem dignificar el treball que es realitza a les granges, i un dels aspectes clau és que aquest sigui reconegut, no només econòmicament, sinó també a nivell formatiu amb una titulació oficial. I, per una altra banda, per la necessitat de trobar personal qualificat. Actualment, el personal que tenim el formem nosaltres mateixos, ja que no existeix una formació reglada acord amb el treball que es du a terme en les granges. Amb aquesta titulació, aconseguirem donar resposta a una necessitat formativa present en el sector i reconèixer als professionals que treballen en les granges.  A més, l’opció de formació dual ens permet l’entrada i la col·laboració d’empreses en el procés formatiu, la qual cosa facilita la inserció de l’alumne en la realitat productiva i en un entorn laboral real, i li aporta l’adquisició de coneixements actualitzats.

Qui ha impulsat aquest projecte?

La iniciativa sorgeix dels mateixos ramaders, persones de vàries demarcacions que ens posem d’acord per tirar endavant aquesta formació. En un principi, ens vam organitzar en associacions provincials de productors, per més endavant crear Feporcyl, la Federació d’Associacions de Productors de Bestiar Porcí de Castella i Lleó. Una vegada creada aquesta federació, ens vam adreçar a la Conselleria d’Agricultura de la comunitat autònoma per posar de relleu les nostres necessitats i fer propostes com l’obertura del Centre de Formació Agrària d’Àvila i la implantació d’aquest cicle. Per una altra banda, es va establir una relació directa amb la Fundació Bankia, amb els representants de la qual vam fer diverses reunions per fomentar la formació professional dual. Així doncs, entre els productors, Bankia i l’administració vam establir les diferents etapes que havíem de completar i, pas a pas, hem arribat al final amb la posada en marxa del curs.

Quina ha estat la resposta per part del sector porcí?

Ha estat molt positiva i hi ha moltes expectatives dipositades en aquesta formació; prova d’això és que tenim més de 35 empreses repartides per tota Castella i Lleó disposades a oferir places becades de formació a les seves granges. Hem de fer-nos valdre, ja que som l’únic sector a Espanya amb aquesta capacitat per coordinar-nos i, en aquest cas, oferir tantes places.

Amb quants alumnes compta la primera promoció?

De moment s’ofereixen 18 places.

Quins continguts s’impartiran?

En un principi aprofitarem el cicle de Tècnic en Producció Agropecuària, ja que una altra opció comportaria molt temps i només portem un any treballant. Això implica que a la formació que impartim tenim temari d’agricultura i de la resta d’espècies ramaderes. L’especialització en el porcí arribarà durant el segon any. De totes maneres, això que a simple vista pot semblar negatiu, crec que és un avantatge, ja que l’alumne tindrà una visió general de la ramaderia en tota la seva extensió, així com de l’agricultura i la producció de pinsos, aconseguint professionals que obtinguin una major integració de les nostres granges en l’entorn.

A més dels coneixements bàsics actualitzats, que fins ara no s’impartien en cap altre lloc, com la fisiologia de l’animal, el seu cicle reproductiu, comportament, etc., s’impartiran altres matèries igual d’importants, com són els temes de ventilació, instal·lacions, maquinària, software d’equips, bon tracte als animals, recursos humans i treball en granja, bioseguretat i benestar animal, emissions i sistemes de gestió ambiental, etc. En aquesta formació intentarem aglutinar molts coneixements. En concret, la formació en porcí del cicle l’hem estructurat en diversos blocs: gestació i futures reproductores, maternitat i engreix (com a formació curricular), bioseguretat, organització de recursos humans i del treball en la granja, i benestar animal. A més, amb la col·laboració de Bankia, s’impartirà formació complementària.

El  cicle vol formar el personal de granja i diginificar la feina que fan.

Qui impartirà els continguts?

En aprofitar un cicle de grau mitjà que ja existia, aprofitarem molts dels docents d’aquesta formació. D’aquesta manera, totes les hores curriculars seran impartides per professors de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia de la Junta de Castella i Lleó, amb qui col·laborem en tot moment per a l’actualització de continguts. La formació complementària serà impartida per professionals del sector especialitzats en cadascun dels apartats establerts.

Com està plantejat el cicle?

Hem escollit la modalitat de formació extensa, que consta de dos cursos i un trimestre. L’alumne, en lloc de titular-se al setembre, ho farà al desembre, i això ens dona més temps d’estada a les empreses. D’aquesta manera, hi ha un primer any de formació sobre el sector primari; el segon any s’inicia l’especialització en porcí i, a partir del mes de febrer del segon curs, comença el treball en les empreses, que s’allarga fins al mes de desembre. Això, però, no vol dir que els alumnes se’n van a granja durant vuit mesos i estan allà tot el temps, sinó que s’estableixen 150 hores lectives pertanyents al currículum del cicle i més de 200 hores de formació complementaria, és a dir, més de 350 hores que s’impartiran dins del mateix centre, repartides en setmanes durant 8 mesos. L’alumne no passarà més de 4 o 5 setmanes a l’empresa sense anar una setmana al centre, la qual cosa servirà per mantenir el contacte entre alumnes i professors, i establir quina serà la formació de les pròximes 4 setmanes en granja. Per una altra part, a cada empresa hi haurà un tutor que també s’haurà de desplaçar al centre per saber què ha d’ensenyar a l’alumne, amb l’objectiu que tots vagin en la mateixa direcció i la formació que obtinguin sigui homogènia, encara que estiguin repartits per tota Castella i Lleó. Finalment, dels 8 mesos a empresa, l’alumne estarà 7 mesos en una granja de mares, i un altre mes canviarà d’empresa i es traslladarà a una integradora per visitar explotacions d’engreix en diferents estats de producció acompanyat del veterinari de la integradora. Un engreix de forma individual no aporta el volum de treball i de formació necessària per si mateix, però és una fase molt important dins la producció que s’ha d’incloure en el cicle. Per una altra part, s’ha de tenir en compte que l’alumne, durant l’estada a l’empresa, estarà donat d’alta i cobrarà, com a mínim, el 50% del salari mínim interprofessional.

Espereu un alt percentatge d’inserció laboral?

Si l’alumne vol i val, la inserció serà altíssima. Imagino que hi haurà alumnes que igual ho deixin, altres que voldran seguir estudiant ... però en acabar aquest curs, com a mínim el 90% dels alumnes tindrà una sortida laboral per l’elevada demanda que existeix d’aquest perfil de professionals. Precisament, aquest és un dels principals atractius del curs.

Comparteix a les xarxes