Blog

Blog


El sector porcí de Costa Rica avança cap a la tecnificació

El sector porcí de Costa Rica avança cap a la tecnificació

18 de febrer de 20 - Noticies

L’increment de les importacions, l’obertura de nous mercats i el creixement del consum de la carn de porc han portat al sector porcí de Costa Rica a evolucionar cap a una industria més competitiva i amb una major tecnificació. Segons dades extretes de l’últim cens agropecuari, a Costa Rica existeixen unes 14.600 granges productores de porcs, amb una població de 400.000 exemplars. D’aquestes granges, més d’un 82% són petites explotacions amb menys de deu porcs; la resta són granges de major escala, que produeixen el 80% de la carn de porc del país.

Tendències actuals

En els darrers anys, el sector porcí d’aquest país ha tendit a augmentar la grandària de les seves granges. Aquest creixement ha portat a esforços econòmics i tecnològics més grans per part dels porcicultors. Un clar exemple d’aquesta tecnificació el trobem en les inversions realitzades per molts productors amb l’objectiu de millorar la genètica dels seus animals, amb una aposta per genètiques superiors que contribueixin a produir més carn i de més qualitat. Aquesta millora s’ha reflectit en l’increment del rendiment dels porcs, que ha passat d’animals amb una mitjana d’entre 70 i 75 kg, a animals d’entre 80 i 85 kg.

Comerç a en creixement

Els tractats de lliure comerç han portat a una major competència en el porcí costa-riqueny ja que, gràcies a aquests acords, la carn local pot competir amb el producte que arriba de països com Canadà, Estats Units i Xile, dels quals s’importen al voltant de 5.000 tones de carn de porc per any. Aquesta situació ha portat a molts porcicultors a sol·licitar mesures contra les importacions pels alts costos de la producció local.

L’aprovació dels tractats de lliure comerç també han suposat una oportunitat per exportar cap a mercats d’alt valor com ara Hong Kong, Corea del Sud, Japó i Xina. Cap a aquestes països s’exporten sobre unes 500 tones de carn de porc per any.  En el cas del gegant asiàtic, el tractat va ser aprovat l’any 2018 i va suposar una de les millors oportunitats de creixement per al porcí costa-riqueny, gràcies a que Xina és el segon major consumidor de carn de porc, només per darrere de la Unió Europea.

Així doncs, l’arribada de grans quantitats de carn que competeixen directament amb el producte local i l’oportunitat d’exportar a grans mercats ha portat al sector a tenir una indústria més competitiva a nivell internacional que ha de fer front a estils productius molt més eficients que el de Costa Rica.

Nau de gestació en una granja de Costa Rica. 

Consum a l’alça

L’increment de les importacions i l’obertura de nous mercats han anat acompanyats del creixement del consum: des de l’any 2017, el consum de carn de porc per càpita a Costa Rica ha superat el boví. També ha contribuït a aquest creixement factors com la major diversificació de talls, la millora genètica, i amb això, la qualitat del producte i l’estabilitat dels preus.

Segons xifres de la Cambra Nacional de Porcicultors, el consum de carn de porc es va elevar dels 11,55 kg per persona i any el 2014 a 15,41 kg per persona i any el 2018, només superat per la carn de pollastre. A més, l’any 2016 Costa Rica va ser el país llatinoamericà que va registrar el major consum per càpita anual, per davant de Panamà, Hondures, Guatemala, Nicaragua i El Salvador. Aquets fet també va contribuir a que, en aquell mateix any, la indústria de la carn de porc sigues dels pocs sectors costa-riquenys en complir els objectius anuals de producció.

El comportament del mercat del porc a Costa Rica també s’ha reflectit en el volum d’animals sacrificats per any. Dades del Consell Nacional de Producció indiquen que l’any 2014 es van sacrificar 513.279 porcs, front als 601.436 de l’últim any.

La bioseguretat, una prioritat

Costa Rica fou reconegut oficialment com a país lliure de la pesta porcina clàssica (PPC) a la 86ª Assemblea Mundial de Delegats de la Organització Mundial de la Salut Animal, celebrada el 2018.  Aquest reconeixement l’atorga un estatus sanitari oficial, gràcies a que al país ja no existeix la malaltia i que s’han complert les condicions de legislació, serveis veterinaris, estratègia de control i eradicació, sistema d’identificació dels animals, control dels seus desplaçaments i diagnòstic de laboratori, entre altres.

No obstant això, els porcicultors costa-riquenys i de la resta de la regió centreamericana no baixen la guàrdia i, en el darrer any, des de l’Institut Interamericà de Cooperació per a l’Agricultura s’han reforçat els controls sanitaris per tal d’evitar l’aparició de la pesta porcina africana (PPA) a Amèrica. En aquest sentit, s’han reforçat els controls sanitaris a les fronteres, l’atenció a signes clínics del porcí a les granges i s’han incrementat les mesures de bioseguretat. 

Comparteix a les xarxes